Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím.

Co může dobrovolnictví přinášet?

 • Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje i svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci pomáhající jiným vám často řeknou, že jim jejich práce přináší dobrý pocit.
 • Osobní přínos - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký nemateriální zisk. Některé organizace nabízejí pro své dobrovolníky možnost vzdělávat se, jiné systematicky pracují na dalším rozvoji svých dobrovolníků.
 • Občanská zodpovědnost - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
 • Náboženské přesvědčení - mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení duchovního růstu.
 • Profesionální zkušenost - dobrovolnictví umožňuje získat nové zkušenosti, které mohou zvýšit vaši hodnotu pro zaměstnavatele, či rozšířit vaše obzory.
 • Společenské důvody - dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné seznámit se s lidmi podobného zaměření a najít si přátele.

 

Akreditace

Ministerstvo vnitra uděluje akreditace vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby. Akreditace se udělují na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon od dobrovolnické službě), a mají tříletou platnost. Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

Zde naleznete další informace, žádosti a vzory smluv.

V případě, že máte zájem požádat o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby, prostudujte si Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím a Komentář k vyplnění žádosti o udělení akreditace, vyplňte Žádost o udělení akreditace. Můžete využít konzultace a zaslat vyplněnou žádost k připomínkám na emailovou adresu natasa.diatkova@mvcr.cz.

 

Olomoucký kraj a dobrovolnictví

V rámci IP „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ realizovaném OK od ledna 2020 do června 2022 je podpořena především vyšší míra zapojení občanů OK v oblasti dobrovolnických aktivit s dopadem na sdílení zkušeností a dobré praxe, zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území OK, cílená osvěta veřejnosti v oblasti dobrovolnictví. Dopadem by mělo být posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně, v návaznosti na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb využívajících dobrovolníky k aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Aktivity budou směřovat k nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit. Dobrovolnická činnost bude podpořena prostřednictvím vzdělávání a metodické pomoci, rozvojem dobrovolnických center, šíření aktuálních informací o návazných aktivitách k dobrovolnictví.

Dílčí cíle aktivity:

 • Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, podpora koordinace a profesionalizace poskytování dobrovolnických aktivit.

 • Zajištění vzdělávání, profesionální podpory a propagace dobrovolnictví.

 • Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací.

 • Nastavení příznivého prostředí pro výkon a rozvoj dobrovolnických aktivit, vytvoření podmínek pro co nejširší zapojení dobrovolníků.

 • Zdůraznění významu dobrovolnických činností a ocenění dobrovolníků ve společnosti

   

  Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center

  Dobrovolnická centra jakožto vysílající organizace podle Zákona o dobrovolnické službě (198/2002Sb.) jsou klíčovými subjekty dobrovolnických služeb a programů. Jejich povinností je zajistit výběr vhodných dobrovolníků, jejich přípravu, vzdělávání, uzavření smlouvy, uvedení do činnosti, pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena, dále supervizi a všechny administrativní úkoly spojené s činností dobrovolníka.

   

  Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky

  Cílem dané aktivity je příprava a organizace pracovních workshopů zaměřených na otázky managementu dobrovolnictví a přípravy organizace na vstup a zapojení dobrovolníků do svých služeb a aktivit. Jeden z workshopů bude určený pro nové nebo začínající koordinátory, rozebere základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů. Druhý workshop bude koncipovaný jako příležitost rozvoje pro koordinátory a organizace, kteří se dobrovolnictví již věnují a potřebují získat nové podněty a vzájemně sdílet zkušenosti v dané oblasti.

   

  Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

  Cílem dané aktivity je uspořádání konference, která by se věnovala aktuálním otázkám dobrovolnictví v Olomouckém kraji (a to i s přesahem na celostátní rovinu - legislativa, financování), umožnit zástupcům vysílajících organizací a přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, hovořit o koncepci dobrovolnictví v Olomouckém kraji, oceňování dobrovolnictví, a také možném rozvoji dobrovolnictví v sociální oblasti.

  V roce 2020 bylo realizováno výběrové řízení na zajištění dodavatele všech plánovaných aktivit (podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center, konference a vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky, propagace dobrovolnictví). Jako realizátor veřejné zakázky byl vybrán poskytovatel: Maltézská pomoc, o. p. s.

   

 

Aktuality

04.01.2024 - Konference k dobrovolnické činnosti "Dobrovolník 21. století – motivace a komunikace"

Dne 3. října 2023 se v Kongresovém sále Olomouckého kraje, konala konference „Dobrovolník 21. století - motivace a komunikace“, cílem které bylo představit aktuální situaci dobrovolnictví v Olomouckém kraji. Dále pak, v návaznosti na celostátní úroveň, hledat možný potenciál rozvoje dobrovolnictví zvláště v sociální oblasti a umožnit zástupcům vysílajících a přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, zvláště pak otázky motivace a komunikace s dobrovolníky vedoucí k rozvoji dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

14.03.2022 - Dobrovolnická centra Maltézské pomoci v Olomouckém kraji úspěšně rozvíjejí svou činnost

Olomoucký kraj a Maltézská pomoc realizují veřejnou zakázku Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II. v rámci individuálního projektu Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.

Dobrovolnická centra Maltézské pomoci v Olomouckém kraji úspěšně rozvíjejí svou činnost

18.10.2021 - Konference dobrovolnictví

Dne 14. 10. 2021 se uskutečnila konference věnovaná tematice dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

05.07.2021 - Cena Křesadlo 2020

V Olomouckém kraji převzalo deset výjimečných osob cenu Křesadlo 2020 za jejich obětavou dobrovolnou pomoc lidem ve svém okolí.

Cena Křesadlo 2020

02.01.2020 - Křesadlo a GOAL 2019

Předání dobrovolnické ceny „Křesadlo“ a „GOAL“

Křesadlo a GOAL 2019

archiv aktualit »
Soubor typu pdfJak se stát dobrovolníkem(895,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam akreditovaných vysílajících dobrovolnických organizací v OK(408,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDobrovolnické programy HESTIA(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDobrovolníků si vážíme(438,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNabídka akreditovaných kurzů(127,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonference k dobrovolnictví a ceny Křesadlo a GOAL 2011(128,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAnalýza stavu dobrovolnictví v Olomouckém kraji(819,8 kB)stáhnout

Příklady dobré praxe v dobrovolnictví

Soubor typu pdfZet - My, z.s. - Homesharing(183,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZet - My, z.s.(204,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSPOLU Olomouc(209,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfP-centrum(192,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Zábřeh(263,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Zábřeh(359,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov seniorů Hranice(107,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPoradna pro občanství(224,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.(241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Šternberk(334,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfBílý kruh bezpečí v Olomouci(258,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby pro seniory Olomouc(338,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby pro seniory Olomouc(121,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSpolečnost Podané ruce o.p.s.(218,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlověk v tísni, o.p.s.(182,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDenní stacionář Domovinka, Charita Zábřeh(750,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov důchodců Prostějov(497,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov důchodců v Šumperku(177,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov pro seniory Soběsuky(178,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané(220,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Uničov(322,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPoradna pro občanství z.s.(461,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSPOLU Olomouc, z.s.(284 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStředisko rané péče Olomouc(530,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMaltézská pomoc v Olomouckém kraji(347,2 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 01. 2024 16:16:42