Rada

Zobrazit verzi pro neslyšící

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří 11 členů - hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady.

Aktuální usnesení Rady Olomouckého kraje

Soubor typu pdfUsnesení z 51. schůze ROK konané dne 15. 10. 2018(395,2 kB)stáhnout


Starší usnesení Rady Olomouckého kraje naleznete zde.

 

Aktuality

29.10.2018 - Jednání Rady Olomouckého kraje

Další jednání Rady Olomouckého kraje proběhne dne 29. 10. 2018.


RSS

Kontakty

Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí oddělení
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817
Mgr. Veronika Dresslerová DiS.
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815
Ing. Pavla Kalábová
záštity, logo a znak kraje, AKČR, ÚRR
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 884 p.kalabova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 816
Mgr. Aneta Seidlová
usnesení a podkladové materiály Rady a Zastupitelstva
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819


, , patro , kancelář:
Mgr. Vendula Stašková DiS.
webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 827 v.staskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 819


Poslední změna 18. 10. 2018 07:27:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje