Rada

Zobrazit verzi pro neslyšící

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří 11 členů - hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady.

Aktuální usnesení Rady Olomouckého kraje

Soubor typu pdfUsnesení z 112. schůze ROK konané dne 17-06-2024(159,3 kB)stáhnout

Přílohy k textu usnesení jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Rada/Usnesení ROK.

Starší usnesení Rady Olomouckého kraje naleznete zde.

 

Aktuality

26.08.2024 - Jednání Rady Olomouckého kraje

Další jednání Rady Olomouckého kraje proběhne dne 26. 8. 2024. Návrh programu jednání bude zveřejněn 23. 8. 2024.

Kontakty

Bc. Taťána Vyhnálková

vedoucí oddělení
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 533 t.vyhnalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Jana Adamíková

asistentka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 876 j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 2, kancelář: 247

Bc. Hana Czmerová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 847 h.czmerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Mgr. Veronika Dresslerová DiS.

webové stránky Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 826 v.dresslerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Sylvie Foukalová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 887 s.foukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 917

Božena Gewiesová

asistentka uvolněného člena rady Ing. et Ing. Martina Šmídy
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 849 b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 822

Veronika Humpolíčková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 816 v.humpolickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Bc. Martina Křemínská

organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 827 m.kreminska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Bc. Marcela Látalová

asistentka náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 821 m.latalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 622

Yvona Ponikelská

asistentka 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 286 y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 438

Eva Schwarzová

asistentka člena ROK Ing. Petra Lyska
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 845 e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 522

Mgr. Vendula Stašková DiS.

organizační pracovník agendy ROK a ZOK, programy jednání
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 825 v.staskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Hana Stránská

asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 149 h.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 921

Kristýna Vystrčilová

asistentka Ing. Bc. Milady Sokolové, uvolněné členky zastupitelstva a MUDr. Ivo Mareše, MBA, neuvolněného člena rady
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 880, 725816720 k.vystrcilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 340

Ing. Kateřina Zajíčková

asistentka uvolněného člena rady RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 823 k.zajickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 344

Pavlína Zatloukalová

administrace akcí Rady a Zastupitelstva
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 885 p.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Bc. Michaela Tsepeleva Horká

asistentka Bc. Jana Žůrka, neuvolněného člena ROK
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 221 m.tsepelevahorka@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 338


Poslední změna 23. 07. 2024 10:02:48