Volby

23.01.2019 - Prezident vyhlásil konání voleb do Evropského parlamentu

04.12.2018 - Nové volby konané dne 16.03.2019 - Hruška, Lužice, Skřípov

01.11.2018 - Informace pro starosty o postupu starosty při zaslání návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


RSS

Kontakty

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 449 l.kolackova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 29. 01. 2019 10:20:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje