Dobrovolnická centra Maltézské pomoci v Olomouckém kraji úspěšně rozvíjejí svou činnost

14. 03. 2022

Olomoucký kraj a Maltézská pomoc realizují veřejnou zakázku Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II. v rámci individuálního projektu Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II., doba realizace byla naplánovaná v době od března 2021 do června 2022.

Hlavními cíli programu je podpora činnosti a rozvoje sítě dobrovolnických center v Olomouckém kraji, organizace konference o dobrovolnictví a vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky.

Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center

Do zakázky se aktivně zapojila všechna dobrovolnická centra Maltézské pomoci v Olomouckém kraji: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník, každé se svým zázemím a koordinátorem dobrovolníků.

Všechna centra se zaměřují  na nábor nových dobrovolníků, plánují a hledají další vhodné propagační příležitosti k náboru dobrovolníků. Udržují kontakty s pověřenými pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb, průběžně monitorují aktuální situaci a možnosti osobního setkávání dobrovolníků s klienty, a to i s ohledem na aktuální epidemiologická opatření. Tyto informace pak pravidelně předávají stávajícím dobrovolníkům.

Souběžně probíhají administrativní práce nezbytné při vedení dobrovolníků, jako je uzavírání a prodlužování smluv o dobrovolnické činnosti, řešení pojištění dobrovolníků a vedení záznamů o jejich činnosti a odpracovaných hodinách. V rámci péče o dobrovolníky bylo zorganizováno několik vzdělávacích kurzů s tématy jako je dobrovolnické minimum, základy první pomoci a komunikace s lidmi s různými postiženími.

I přes nepříznivou epidemickou situaci se v roce 2021 do činnosti v dobrovolnických centrech Olomouckého kraje dlouhodobě zapojilo 260 dobrovolníků, kteří odpracovali 4600  evidovaných hodin ve prospěch klientů sociálních služeb. Věnovali se dlouhodobě celkem 293 klientům.

Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Významnou událostí byla Konference na téma Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení, která proběhla ve čtvrtek 14. října 2021. Konference byla určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické  služby, zájemcům z řad nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví. Záštitu nad konferencí převzal Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky

Maltézská pomoc realizovala odborný workshop Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách. Workshop byl určen novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením na základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů v sociálních službách. Na jarní měsíce roku 2022 se plánuje druhý pokračovací blok tohoto workshopu.

Dále zorganizovala setkání koordinátorů dobrovolníků Maltézské pomoci, cílem byla podpora dobrovolnických center, předávání zkušeností, metodická pomoc koordinátorům dobrovolníků a podpora významu dobrovolnictví.

Propagace dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Ačkoli řada prezentačních akcí nemohla být z důvodů pandemických opatření realizována, přesto  se podařilo prezentovat dobrovolnické aktivity jako možnou formu trávení volného času a pomoci potřebným mimo jiné při těchto aktivitách:

 • organizování dnů otevřených dveří na všech pobočkách Maltézské pomoci v Olomouckém kraji;

 • propagace dobrovolnictví na středních a vyšších školách, mj. CARITAS, řada gymnázií a další SŠ,

 • provoz propagačních stánků Maltézské pomoci na řadě akcí, např. Babička roku, MeetUp, Jeden svět a další,

 • publikování článků o dobrovolnictví v regionálních periodicích

 • propagace dobrovolnictví na sociálních sítích a internetových platformách obecně.

   

  Dobrovolníci pomáhali svým klientům třeba i při vyplňování formuláře sčítání lidu

              Dobrovolnice Jana navštěvuje svoji klientku seniorku v domácnosti od léta 2021. Je její společnicí, chodí spolu na procházky, povídají si o tom, co se děje u nás či ve světě a vzpomínají to, co klienta zažila v mládí a co jí činilo radost. Velkou pomocí byla dobrovolnice u klientky Boženy při doprovodu k očkování, a to opakovaně. Dobrovolnice Jana též pomohla Božence při sčítání lidu v moderním stylu vyplnily společně skrze online formulář.

Maltézská pomoc
Maltézská pomoc1


Poslední změna 14. 03. 2022 14:02:32