přejdi na menu

Zdravotnictví

Informace pro občany - pacienty

včetně informací o lékařské pohotovostní službě více »

Přehled zdravotnické dokumentace převzaté krajským úřadem
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Protidrogová prevence
Dotační program pro zdravotnictví - vzdělávání

Kraj se podílí na veřejné správě zdravotnictví ve svém územním obvodu, přitom zejm.:

V Olomouckém kraji působí mnoho dalších státních i nestátních zdravotnických zařízení

Odbor zdravotnictví krajského úřadu kromě zajišťování výše uvedených činností:

kontakty

Ing. Bohuslav Kolář, MBA

funkce:
vedoucí odboru Odbor zdravotnictví
telefon:
585 508 858 b.kolar@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, PSČ: 779 11, patro: 11p, kancelář: 1121


grafické odkazy

Portál veřejné správy - na úřad přes internet Czech Point Veřejný internet Olomouckého kraje Odprodej nemovitého majetku Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje EUROPE DIRECT Olomouc Region Card Program obnovy venkova 2014 Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji Rozklikávací rozpočet Olomouckého kraje Festival Nad oblaky aneb každý může být hvězdou 5. Setkání Hanáků