přejdi na menu

Zdravotnictví

Informace pro občany - pacienty

včetně informací o lékařské pohotovostní službě více »

Přehled zdravotnické dokumentace převzaté krajským úřadem
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Protidrogová prevence
Dotační program pro zdravotnictví - vzdělávání

Kraj se podílí na veřejné správě zdravotnictví ve svém územním obvodu, přitom zejm.:

V Olomouckém kraji působí mnoho dalších státních i nestátních zdravotnických zařízení

Odbor zdravotnictví krajského úřadu kromě zajišťování výše uvedených činností:

kontakty

Ing. Bohuslav Kolář, MBA

funkce:
vedoucí odboru Odbor zdravotnictví
telefon:
585 508 858 b.kolar@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, PSČ: 779 11, patro: 11p, kancelář: 1121


grafické odkazy

Portál veřejné správy - na úřad přes internet Czech Point Veřejný internet Olomouckého kraje Odprodej nemovitého majetku Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje EUROPE DIRECT Olomouc Region Card Rodinné pasy Program obnovy venkova Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji Portál KUDYKAM Rozklikávací rozpočet Olomouckého kraje