Základní informace

Kontakty

JUDr. Vladimír Lichnovský
tajemník hejtmana, tiskový mluvčí
Odbor kancelář hejtmana
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 915
Bc. Eva Knajblová
komunikace s médii, redakční činnost, ediční plán tištěných materiálů kraje
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806


Poslední změna 31. 01. 2018 14:16:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje