Informatika

Informatika jako taková nevzniká a neexistuje sama pro sebe, má konkrétní cíle a program, ale vždy je to prostředek k dosažení cílů a k zajištění úkolů jiných oblastí. Pojmenování informatika nebo informační a komunikační technologie reprezentují mnoho technického i programového vybavení, mnoho technologií, mnoho informací a mnoho ještě ne zcela běžných způsobů zacházení s nimi. Všechna, tato většinou skrytá technika a prostředí, musí sloužit ke snadnému přístupu k informacím, k přiblížení veřejné správy občanům, k prezentaci Olomouckého kraje a bude mít přínos nejen informační respektive politický, ale i ekonomický. Olomoucký kraj má ambice nezůstat pozadu, chce se podílet na plnění cílů s využitím informačních technologií v rámci České republiky a čerpat ze zkušeností partnerů v Evropské unii i ve světě.

Aktuálně z oblasti informatiky

02.05.2024 - Olomoucký kraj zavádí první prvky umělé inteligence

Olomoucký kraj se zapojil do současného trendu využívání umělé inteligence. Prvním krokem propagace a vzdělávání v oblasti umělé inteligence je zpřístupnění nástroje „COPILOT“ společnosti Microsoft. Tento nástroj komunikuje v češtině a může být užitečným pomocníkem, stejně jako zdrojem matoucích informací.

02.04.2024 - Olomoucký kraj se připravuje na eDoklady

Postupné zavádění elektronické formy dokladů začalo nejdůležitějším dokladem, a to občanským průkazem. Od 20. ledna je ke stažení mobilní aplikace eDoklady a můžete tak využívat digitální stejnopis občanky v mobilním telefonu. Od 20. ledna 2024 je možné používat eDoklady při komunikaci s ústředními správními úřady, především tedy ministerstvy.

01.03.2024 - Krajské vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2024 v Olomouckém kraji proběhne dne 11. 3. 2024 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Letošního ročníku, jehož hlavním tématem byla kybernetická bezpečnost, se zúčastnilo celkem 24 webových portálů měst a obcí. Automaticky byly hodnoceny weby obcí s rozšířenou působností. V kategorii obcí, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, bylo hodnoceno 11 obcí.

02.02.2024 - Co je obsahem Mapy povinností?

Jedná se o data o jednotlivých klíčových povinnostech. Datová sada obsahuje vymezené povinnosti, jejich legislativní určení a také subjekty, kterých se povinnosti týkají. Každá povinnost má uvedený formální název, popis většinou založený na znění konkrétního ustanovení právního předpisu, určující ustanovení, skupiny subjektů, stav a zdroj. Povinnosti jsou kategorizovány do jednotlivých věcných skupin podle oblastí, kterých se týkají.

10.01.2024 - Mapa EG povinností

Mapa EG povinností je souborem povinností týkajících se ICT, eGovernmentu a architektury, které plynou z jednotlivých právních předpisů a dalších závazných předpisů a dokumentů. Postupně se tak buduje báze znalostí o povinnostech, které jednotlivé druhy subjektů mají.

Koncepční dokumenty

Soubor typu .pdfRozvoj informační společnosti Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfi2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost(748 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStrategie implementace eGovernmentu(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační koncepce(1,1 MB)stáhnout

Open Data

Soubor typu pdfKoncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu docxCo jsou otevřená data?(24,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfJak otevírat data?(536,3 kB)stáhnout

Ročenky

Soubor typu pdfRočenka 2022(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2021(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2019(786,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2016(520,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2015(359,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2014(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka - 2013(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2012(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2011(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2010(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2009(477,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2007(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2006(856,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRočenka 2005(285,2 kB)stáhnout
Soubor typu jpgbanner_20(41,3 kB)stáhnout

Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfInformace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje(467,2 kB)stáhnout

IOP - dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Datový sklad Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitalizace a ukládáni(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Digitální mapa veřejné správy(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Technologické centrum a Elektronická spisová služba(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfStudie proveditelnosti - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje(2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 116


Poslední změna 02. 05. 2024 11:45:44