Doprava

Aktuality

23.03.2018 - Důležitá informace pro dopravce

Odbor dopravy informuje dopravce z oblasti Jesenicka, že v uvedených termínech bude obsluhováno pracoviště Jeseník, Dukelská 1240/27. Obsazení pracoviště dne 11. 4. 2018 bylo zrušeno z důvodu školení.

15.02.2018 - Vychází únorové číslo krajských novin

Investice do školství, Sportovec roku, nové jízdní řády - to jsou hlavní témata únorového vydání měsíčníku Olomoucký kraj.

Vychází únorové číslo krajských novin

26.01.2018 - Běžný týdenní odpočinek NELZE trávit v kabině vozidla - rozhodnutí Soudního dvora EU

Soudní dvůr má za to, že jelikož unijní normotvůrce nepoužil obecný výraz „týdenní doba odpočinku“, aby zahrnul obě týdenní doby odpočinku, zjevně z toho vyplývá, že měl v úmyslu umožnit řidiči, aby ve vozidle trávil jen zkrácené týdenní doby odpočinku, a naopak mu zakázat, aby tak činil v případě běžných týdenních dob odpočinku.

18.01.2018 - Vychází lednové číslo krajských novin

Nové investice a dotační programy, modernizace dopravy, ceny kraje - to jsou hlavní témata lednového vydání měsíčníku Olomoucký kraj.

Vychází lednové číslo krajských novin

14.12.2017 - Autobusy změní barvu, cestujícím nabídnou kvalitu

Olomouckému kraji se zatím jako jedinému v Česku podařilo zajistit provozování autobusové dopravy na deset let dopředu, jak mu to ukládá národní i evropská legislativa. Hejtmanství navíc dohodlo s dopravci podmínky, které cestující potěší.

Autobusy změní barvu, cestujícím nabídnou kvalitu

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Ing. Ladislav Růžička
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 302 l.ruzicka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1419
Lenka Přecechtělová
asistentka vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1420
Mgr. Petr Hrdlička
vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silniční dopravy
   585 508 304 p.hrdlicka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1402
Mgr. František Pěruška
vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
   585 508 309 f.peruska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1404
Ing. Alena Vašinková
vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Mgr. Karel Juřena
právník
Odbor dopravy a silničního hospodářství
   585 508 598 k.jurena@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1417
Mgr. Karla Unzeitigová
ekonomka odboru
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1415


Poslední změna 23. 03. 2018 09:22:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje