Zastupitelstvo

Zobrazit verzi pro neslyšící

Olomoucký kraj je samostatně spravován 55 členným zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním.

Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva.

 

Aktuální usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Soubor typu docxUsnesení z 5. zasedání ZOK konaného dne 19-06-17(85,5 kB)stáhnout


Starší usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 

Aktuality

20.11.2017 - zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 20. 11. 2017. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 9. 11. 2017.


RSS

Kontakty

Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí oddělení
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 533        t.vyhnalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817
Mgr. Vendula Stašková DiS.
webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 827        v.staskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 815
Mgr. Aneta Seidlová

Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 816        an.seidlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819
Mgr. Veronika Dresslerová DiS.
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 826        v.dresslerova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815
Mgr. Kristýna Rábová
komise Rady, výbory Zastupitelstva
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 825        k.rabova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 815


Poslední změna 18. 09. 2017 17:54:24

© Krajský úřad Olomouckého kraje