Školství a mládež

Soutěž V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!
Olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém kraji 2011
Štafetový běh z Ležáků do Lidic 2011

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny užitečné informace týkající se oblasti školství, mládeže a sportu v Olomouckém kraji.

Aktuálně

08.12.2017 - Výzvy zaměřené na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Dne 6.12. 2017 s v kongresovém sále krajského úřadu uskutečnilo pracovní setkání zástupců škol k tématu „Výzvy zaměřené na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury“.

Výzvy zaměřené na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

28.11.2017 - Studentům se dařilo, uspěli v mezinárodní soutěži

Studenti hejčínského gymnázia v Olomouci mají být na co hrdí. Podařilo se jim totiž dovézt medailovou nadílku z mezinárodní dějepisné soutěže.

Studentům se dařilo, uspěli v mezinárodní soutěži

27.11.2017 - Zahájení projektu „IKAP Olomoucký kraj“

Dne 1. 11. 2017 byla zahájena realizace projektu na implementaci KAP č. 1 s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (IKAP Olomoucký kraj). Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z KAP č. 1.

27.11.2017 - Podpora práce kariérových poradců

Dne 21. listopadu 2017 se uskutečnilo pracovní tematické setkání zástupců škol ke kariérovému poradenství. Podpora činnosti kariérových poradců je jednou z priorit KAP č. 1 a navíc tématem ke společnému řešení s pedagogy základních škol.

Podpora práce kariérových poradců

27.11.2017 - Hejtmanův pohár letos putuje do Šumperka

Celostátní soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia je založená na zdolávání jednotné sportovní dráhy.

Hejtmanův pohár letos putuje do Šumperka

RSSarchiv aktualit »

 

Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestranně přispívat k rozvoji vzdělání občanů kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokumentů (Strategie, koncepce), a to především z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.

V Olomouckém kraji má sídlo druhá nejstarší univerzita v České republice, Univerzita Palackého v Olomouci, a dvě soukromé vysoké školy - Moravská vysoká škola Olomouc a Vysoká škola logistiky o.p.s. Vzdělávací nabídku v oblasti terciárního vzdělávání dále doplňují detašovaná pracoviště dalších vysokých škol a vyšší odborné školy.

Olomoucký kraj nabízí rozsáhlou síť základních a středních škol všech zřizovatelů (Adresář škol a školských zařízení). Vzdělávací nabídka středních škol, jejichž majoritním zřizovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žáků a rodičovské veřejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skutečnost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

V Olomouckém kraji rovněž působí řada školských zařízení s pestrou nabídkou neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit se zaměřením především na děti a mládež.

Systematická podpora rozvoje vzdělanosti občanů kraje a podpora sportu a sportovních aktivit je naplňována mimo jiné prostřednictvím realizace příslušných dotačních titulů (Granty a dotace).

Rozsáhlou agendu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečuje Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jak na poli státní správy, tak i samosprávy (Pro veřejnost, Pro školy a školská zařízení, Ekonomika školství).

Kontakty

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA
vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857        m.gajdusek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019
Mgr. Marcela Bednaříková
asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856        m.bednarikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020


Poslední změna 08. 12. 2017 12:03:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje