Kontrola

Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.

Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Plán kontrol územních samosprávných celků

Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2023(248,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2022(238,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2022(247,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2021(231,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2021(243 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2020(239,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2020(247,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2019(392,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2019(247,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2018(393,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2018(254,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2017(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2017(269,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2016(224,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2016(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2015(246,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2015(154,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2014(211,9 kB)stáhnout

Informace o výsledcích kontrol

Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2022(28,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2022(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2022(13,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2021(24,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2021(14 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2021(15,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2020(34,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2020(15 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2020(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2019(36,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2019(15,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2019(17,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2018(31,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2018(14,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2018(18,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2017(37,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2017(15,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2017(17,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2016(36 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2016(16,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2016(16,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2015(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2015(16,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2015(14,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2014(29,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2014(15,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2014(16 kB)XLSX | PDF

Informace pro územní samosprávné celky

Soubor typu xlsTerminy dílčích a konečných přezkoumání hospodaření za rok 2022.xls(138 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 24. 11. 2022 - prezentace "vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021"(203,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 24. 11. 2022 - prezentace "dotazy a odpovědi"(296,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontakty na pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření (331,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o přezkoumání hospodaření - VZOR(14,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovinnosti územních samosprávných celků(124,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2022(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSoupis podkladů k přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2022(220,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, od 1.7.2017(430 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZveřejnění zprávy o výsledku hospodaření - stanovisko CHJ 1/2020(245,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 250/2000 Sb. - nové povinnosti v oblasti zveřejňování dokumentů, od 21.2.2017(433,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřestupky DSO od 1. 7. 2017(433,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřestupky obce od 1. 7. 2017(428,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚprava právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2018(667,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptOdměňování zastupitelů 2019(234 kB)stáhnout
Soubor typu pptRÚIAN Kontrola editace údajů(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptSystém kontroly ÚSC(309,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxFinanční kontrola - prezentace 2019(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOdkazy na informační portály(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář 4. 11. 2021 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2020 (prezentace)(381 kB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi (prezentace)(352 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 4. 11. 2021 - Místní poplatky (prezentace)(158,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 4. 11. 2021 - Odpadová legislativa (prezentace MV)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi, místní poplatky(364,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 27. 10. 2022 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021 (prezentace)(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 27. 10. 2022 - Dotazy a odpovědi (prezentace)(271,7 kB)stáhnout

Petice a stížnosti

Soubor typu pdfSměrnice č. 1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností(152,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání petice(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání stížností(128,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová

vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810 z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1103


Poslední změna 26. 02. 2020 13:20:33