Konference dobrovolnictví

18. 10. 2021

Dne 14.10.2021 se v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost, uskutečnila konference věnovaná tematice dobrovolnictví v Olomouckém kraji, tentokrát s podtitulem „Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení”, odborně zajištěná Maltézskou pomocí, o.p.s. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Cílem konference bylo poukázat na důležitost dobrovolnictví v oblasti vzájemných mezigeneračních vztahů, výměn a obohacování a současně představit konkrétní zajímavé projekty, které se v této oblasti v ČR a Olomouckém kraji již realizují. Konference byla určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví.

Mezi příspěvky, které na konferenci zazněly patřily např.:

Mezigenerační vazby: naplněné vztahy a prázdná místa

Studenti bydlící v Domech s pečovatelskou službou a jejich dobrovolnictví

Dobrovolnický projekt Hodinový vnuk

RC Heřmánek - Klub pohádkových babiček a dědečků

Dobrovolníci docházející do pobytových zařízení a domácností

 

V neposlední řadě na konferenci proběhlo vyhlášení jedenáctého ročníku  „Ocenění dobrovolníků Křesadlo v Olomouckém kraji 2021“.


Poslední změna 07. 03. 2022 13:13:54