Konference k dobrovolnické činnosti "Dobrovolník 21. století – motivace a komunikace"

04. 01. 2024

Dne 3. října 2023 se v Kongresovém sále Olomouckého kraje, konala konference „Dobrovolník 21. století - motivace a komunikace“, cílem které bylo představit aktuální situaci dobrovolnictví v Olomouckém kraji. Dále pak, v návaznosti na celostátní úroveň, hledat možný potenciál rozvoje dobrovolnictví zvláště v sociální oblasti a umožnit zástupcům vysílajících a přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, zvláště pak otázky motivace a komunikace s dobrovolníky vedoucí k rozvoji dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

Příspěvky, které na konferenci zazněly byly zaměřeny na :

  • Dobrovolnictví jako kvalitní trávení volného času
  • Motivace k dobrovolnictví vysokoškoláků – zkušenosti Dobrovolnického centra Univerzity Palackého
  • Sdílení dobré praxe, motivace a komunikace s dobrovolníky
  • Ocenění dobrovolníků Křesadlo v Olomouckém kraji 2023, vyhlášení třináctého ročníku

Konference byla určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví.

Akce byla realizována v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“ spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus.


Poslední změna 04. 01. 2024 16:16:42