CzechPoint

1. Informace o pracovišti Czech POINT

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti:

 • získat výstup z Katastru nemovitostí
 • získat výpis snímku z katastrální mapy
 • získat výstup z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • získat výstup z živnostenského rejstříku
 • získat výpis z Rejstříku trestů
 • získat výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • získat výpis bodového hodnocení řidičů
 • získat výpsi elektronických receptů pacienta
 • získat výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • získat výstup z insolvenčního rejstříku
 • získat výstupy ze Základních registrů

Tyto listiny jsou veřejnými listinami.

Prostřednictvím pracoviště Czech POINT lze rovněž

 • učinit všechna podání podle živnostenského zákona určená obecnímu živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádost o vydání koncese, ...)
 • učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • požádat o zřízení nebo zrušení datové schránky, opětovné vydání nových přístupových údajů k datovým schránkám
 • získat výstup konverze provedené podle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • požádat o zprostředkovanou identifikaci

2. Kde najdete pracoviště Czech POINT

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1310, 1311

Bc. Brtníková Jana 585 508 606
JUDr. Dostálová Blanka 585 508 528
Mgr. Sabina Petříková 585 508 610
Bc. Skopalová Pavla 585 508 612
Bc. Slepicová Žaneta 585 508 608

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1305

Ing. Greplová Eva 585 508 256
   
   
   
   

- výpisy z Katastru nemovitostí
- výpisy z veřejného rejstříku
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z Rejstříku trestů právnických osob
- výpis bodového hodnocení řidičů
- výpis elektronických receptů pacienta
- výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z insolvenčního rejstříku
- autorizovaná konverze
- založení nebo zrušení datové schránky
- opětovné vydání nových přístupových údajů
  k datovým schránkám
- podání do modulu ISOH
- výpis ze Základních registrů
- zprostředkovaná identifikace

- podání podle živnostenského zákona
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- založení nebo zrušení datové schránky

 

3. Více informací naleznete na stránkách CzechPoint.


Poslední změna 23. 04. 2024 10:32:14