Krajský úřad

Zobrazit verzi pro neslyšící
Krajská budova - Olomoucký kraj Regionální centrum Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje - pohled na hlavní budovu

Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele úřadu stojí ředitel.

Menu

Orgány Olomouckého kraje

Olomoucký kraj na facebooku Olomoucký kraj na youtube Olomoucký kraj na flickru Olomoucký kraj na google+ Olomoucký kraj na youtube Olomoucký kraj na instagramu