přejdi na menu

Krajský úřad

Zobrazit verzi pro neslyšící
Krajský úřad Olomouckého kraje - pohled na hlavní budovu Regionální centrum Olomouc Krajská budova - Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele úřadu stojí ředitel.

Sídlo krajského úřadu
Ředitel krajského úřadu
Organizační struktura a náplně činnosti odborů
Kontakty na zaměstnance krajského úřadu
Úřední hodiny
Jak se dostanete na krajský úřad?
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Úřední deska
Volná pracovní místa

Volná pracovní místa naleznete na úřední desce Olomouckého kraje. více »grafické odkazy

Portál veřejné správy - na úřad přes internet Czech Point Veřejný internet Olomouckého kraje Odprodej nemovitého majetku Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje EUROPE DIRECT Olomouc Region Card Rodinné pasy Program obnovy venkova Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji Portál KUDYKAM Rozklikávací rozpočet Olomouckého kraje