přejdi na menu

Krajský úřad

Zobrazit verzi pro neslyšící
Krajský úřad Olomouckého kraje - pohled na hlavní budovu Regionální centrum Olomouc Krajská budova - Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů.

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele úřadu stojí ředitel.

Sídlo krajského úřadu
Ředitel krajského úřadu
Organizační struktura a náplně činnosti odborů
Kontakty na zaměstnance krajského úřadu
Úřední hodiny
Jak se dostanete na krajský úřad?
Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Úřední deska
Volná pracovní místa

Volná pracovní místa naleznete na úřední desce Olomouckého kraje. více »grafické odkazy

Portál veřejné správy - na úřad přes internet Czech Point Veřejný internet Olomouckého kraje Odprodej nemovitého majetku Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje EUROPE DIRECT Olomouc Region Card Program obnovy venkova 2014 Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji Rozklikávací rozpočet Olomouckého kraje Festival Nad oblaky aneb každý může být hvězdou Mezinárodní festival outdoorových filmů