Otevřená data

Otevřená data jsou data, která poskytne veřejná správa. Jsou k dispozici pro kohokoliv, nikdo o ně nežádá, ale rovnou je využívá a jejich využívání se nijak neomezuje, nekontroluje ani nesleduje. Otevřená data jsou publikována, aby je mohly dále využívat ostatní orgány veřejné správy i další právní subjekty a soukromé osoby.

Co jsou otevřená data?
Data zveřejněná na Internetu, která jsou

  • snadno dostupná,
  • strojově čitelná,
  • používající standardy s volně dostupnou specifikací,
  • zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení,
  • dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Požadavky na podmínky užití otevřených dat:

  • Neomezují jejich uživatele ve způsobu použití dat.
  • Opravňují uživatele k jejich dalšímu šíření.
  • Musí být uveden autor dat (i při dalším šíření).
  • Při dalším šíření musí i ostatní uživatelé mít stejná oprávnění s daty nakládat - během šíření dat nesmí dojít např. k omezení jejich využití pouze pro nekomerční účely.

Seznam veřejných pohřebišť

Soubor typu csvSeznam pohřebišť v Olomouckém kraji(32,9 kB)stáhnout
Soubor typu xmlSeznam pohřebišť v Olomouckém kraji(192,4 kB)stáhnout

Správce: Bc. Ing. Hana Mazurová, e-mail: h.mazurova@olkraj.cz

Četnost aktualizace: jednou ročně

Stavební úřady

Soubor typu csvSeznam stavebních úřadů v Olomouckém kraji(3,7 kB)stáhnout
Soubor typu xmlSeznam stavebních úřadů v Olomouckém kraji(10,3 kB)stáhnout

Správce: Bc. Ing. Hana Mazurová, e-mail: h.mazurova@olkraj.cz

Četnost aktualizace: jednou ročně

Návštěvnost turistických cílů

Soubor typu csvStatistika návštěvnosti turistických cílů v Olomouckém kraji(11,1 kB)stáhnout
Soubor typu xmlStatistika návštěvnosti turistických cílů v Olomouckém kraji(199,3 kB)stáhnout

Správce: Bc. Tomáš Weber, e-mail na správce: t.weber@olkraj.cz

Četnost aktualizace: jednou ročně

Kontakty

Bc. Šimona Hágerová

projektant informačních systémů
Odbor informačních technologií
oddělení rozvoje služeb
   585 508 514 s.hagerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 105


Poslední změna 19. 04. 2024 08:36:01