Pro osoby se zdravotním postižením

Divadelní představení - Centrum sociálních služeb Klíč příspěvková organizace Olomouckého kraje
Olomoucká 24hodinová štafeta na vozíku
Cena hejtmana

Vítejte na stránkách určených nejen pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké. Dozvíte se zde, co dělat a kam se obrátit, jestliže se Vy nebo někdo ve Vašem okolí ocitne v situaci, kdy potřebuje poradit. Naleznete zde odkazy na organizace v Olomouckém kraji, které pracují pro osoby se zdravotním postižením, s civilizačními nebo onkologickými chorobami.

Poradí Vám, kam můžete v Olomouckém kraji vyrazit ve volném čase (Kraj bez bariér), kde lze využít bezbariérovou dopravu.

Seznámíte se zde s dokumenty, které umožňují osobám se zdravotním postižením plnohodnotně se zapojit do běžného života.

V odkazu Aktuality Vás informujeme o kulturních nebo sportovních akcích, které pořádají organizace osob se zdravotním postižením.

Vaše připomínky k obsahu zasílejte na níže uvedený email.

Aktuální informace

12.02.2018 - Ples 2018

Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, vás zve 16. března 2018 v 18:30 na ples.

Ples 2018

23.01.2018 - Setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph. D., realizuje setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením. Cílem tohoto setkání je představit novou působnost ochránkyně, která od ledna letošního roku zastává roli monitorovacího orgánu pro naplňování závazků zakotvených Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

12.01.2018 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

V závěru roku 2017 proběhl v Olomouckém kraji již sedmý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

09.01.2018 - Veřejnost může nominovat na ocenění lidi, kteří pomáhají zdravotně postižením

Ačkoli se bude letos Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením udělovat již potřinácté, o smolné číslo rozhodně nejde. Naopak, dlouhá tradice svědčí o tom, že v Olomouckém kraji žije dost lidí se srdcem na správném místě a ochotou pečovat o jiné.

09.01.2018 - Pohyb a relaxace pro osoby se zdravotním postižením v jedinečném a netradičním prostředí

Organizace Povzbuzení, z. s. realizuje projekt Kurzy pohybových aktivit a animačních programů pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace.

Pohyb a relaxace pro osoby se zdravotním postižením v jedinečném a netradičním prostředí

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Zuzana Hrobařová
KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje, střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 244        z.hrobarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810


Poslední změna 12. 02. 2018 09:53:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje