Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Aktuálně

04.07.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

28.06.2018 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019 byl dne 25. června 2018 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

28.06.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace ke schválení Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

28.06.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2018 v rámci Podprogramu č. 2

11.06.2018 - Žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si vás informovat, že žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019, vyplývající ze schváleného dokumentu „Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje“ – podání žádosti o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, podávejte prostřednictvím aplikace KISSoS - modulu "Krajská síť sociálních služeb", pod záložkou „Služba v síti - aktualizace: > Žádost o aktualizaci jednotek“


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 04. 07. 2018 13:04:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje