Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata

Aktuálně

16.01.2019 - Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

Veřejnost má možnost zapojit se do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

07.01.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

02.01.2019 - Výkazy za rok 2018 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás upozornit na vyplňování výkazů za rok 2018. Výkazy za rok 2018 naleznete v aplikaci KISSoS pod záložkou "Moje Výkazy" - "Výkazy k zadání".

20.12.2018 - Dobrovolníci z Olomouckého kraje převzali Křesadlo

Cena je udělována lidem, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch druhých.

18.12.2018 - Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj zvolil adventní čas k vyjádření veřejného poděkování dobrovolnickým organizacím a všem dobrovolníkům působícím v Olomouckém kraji.

Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji

RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová
Vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 220 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 818
Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Valerie Navrátilová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 16. 01. 2019 13:41:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje