Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

18.01.2024 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

18.12.2023 - Vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na rok 2024

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024, který je určen pro města, obce a kraje. Příjem žádostí, které je nutné vyplnit prostřednictvím webové aplikace ISPROFIN a je nutné je zaslat datovou schránkou na MV ČR, je stanoven od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

18.12.2023 - Projekt Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj je partnerem projektu Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji. Hlavním řešitelem projektu je CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

15.12.2023 - Křesadlo 2023 - Mezi dobrovolníky Olomouckého kraje je osm neuvěřitelných příběhů

Z více než 30 osob bylo v roce 2023 vybráno osm výjimečných dobrovolníků z Olomouckého kraje za jejich velkorysé dobrovolnické činy. Dobrovolníci si převzali cenu Křesadlo 2023 v úterý 12. prosince 2023 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Obsazených šest kategorií zahrnuje oceněné, kteří se věnují sociálním službám, ekologickým aktivitám, humanitární pomoci, patří mezi dobrovolné hasiče, angažují se ve zdravotní oblasti či pořádají spolkové aktivity nebo věnují svůj čas dětem, mládeži a přípravám volnočasových aktivit pro ně.

Křesadlo 2023 - Mezi dobrovolníky Olomouckého kraje je osm neuvěřitelných příběhů

12.10.2023 - Pozvánka na setkání zástupců MV ČR, PČR a územních samospráv na téma Možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie

Dovolujeme si vás informovat a pozvat zástupce samospráv na první setkání „Nové platformy setkávání zástupců MV ČR, PČR a územní samosprávy pro účely řešení aktuálních témat v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku“, které je realizováno odborem bezpečnostní politiky MV společně s oddělením koncepce a strategické koordinace PP ČR.

Kontakty

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451 o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 802

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817


Poslední změna 18. 01. 2024 09:19:19