Sociální záležitosti

pav.jpg
Domov pro seniory
jhbk.jpg

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.

Věříme, že webové stránky Vám pomůžou vyhledat specifické informace ze sociální oblasti.

Okruhy / témata


Aktuálně

30.06.2022 - Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2023

schválení strategického dokumentu Olomouckého kraje

01.06.2022 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k předložení zprávy auditora

22.03.2022 - Ocenění dobrovolnickou cenou Křesadlo za rok 2021

Ocenění Křesadlo za rok 2021 převzalo jedenáct dobrovolníků z Olomouckého kraje.

Ocenění dobrovolnickou cenou Křesadlo za rok 2021

17.03.2022 - Vyhlášení výzvy

Aktualizace vyhlášení výzvy do Podprogramu č. 2

24.02.2022 - Vyhlášen dotační program prevence kriminality MVČR na rok 2022

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož mohou obce/města/dobrovolné svazky obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2022. Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp) nejpozději do 31. 3. 2022.

Kontakty

Mgr. Irena Sonntagová

psycholog pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520 i.sonntagova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1524

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217 zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 237 v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 568 m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 01. 07. 2022 06:53:35