Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odstraňováním nepoužitelných léčiv

Informace o způsobu proplácení nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním

V souvislosti s novelou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“), účinnou od 1. 12. 2019, a novým Metodickým postupem Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3, oznamuje tímto Krajský úřad Olomouckého kraje nové nastavení podmínek pro úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv předaných lékárnám fyzickými osobami.

Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech má lékárna i nadále povinnost převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady, vzniklé lékárně s odevzdáním a likvidací těchto léčiv, však již nenese lékárna, jak tomu bylo doposud, ale osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tj. osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva), které převezmou nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně.

Osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html.

V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě než osobě uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.

Osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech uplatní náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv za uplynulé čtvrtletí u krajského úřadu kraje, v jehož správním území převzala lékárna nepoužitelná léčiva od fyzických osob.

Náklady budou uhrazeny na základě faktury, obsahující náležitosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodních listin dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odběratelem je Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460.

Podrobné informace k fakturaci nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv předaných lékárnám fyzickými osobami jsou dostupné v dokumentech ke stažení.

S dotazy ohledně zpracování faktur je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, a Bc. Ivanu Debnárovou, DiS., tel.: 585 508 229.

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docfaktura-vzor (1).doc(41 kB)stáhnout
Soubor typu docxinformace-k-fakturaci.docx(15,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxuplatnovani-DPH.docx(16,2 kB)stáhnout
Soubor typu docmetodicky-postup-novela-2019-leciva.doc(49 kB)stáhnout
Soubor typu rtfseznam-osob-3-2-2020-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva.rtf(392,1 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ivana Debnárová DiS.

referent finančních úhrad
Odbor zdravotnictví
oddělení ekonomických činností ve zdravotnictví
   585 508 229 i.debnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112


Poslední změna 21. 07. 2021 13:19:06