Odkazy na instituce v oblasti zdravotnictví a na důležitá upozornění

Odkazy na instituce v oblasti zdravotnictví:

-        Ministerstvo zdravotnictví České republiky: http://www.mzcr.cz/

-        Státní ústav pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/

-        Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

-        Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: http://www.uzis.cz/

-        Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci: https://www.khsolc.cz/

-        Strategický rámec Zdraví 2030:https: https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/zdravi-2030/

 

Odkazy na důležitá upozornění:

-        Informace o nebezpečných výrobcích: http://www.mzcr.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html

-        Informace o nebezpečných a padělaných lécích: https://www.sukl.cz/opatreni-pri-zavadach-v-jakosti-leciv

-        Důležitá upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/dulezite-informace-a-upozorneni-sukl

-        Rádce pacienta – informační brožura: http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/radce-pacienta_2898_29.html

-        Hledáte lékaře?: https://nedostupnapece.mzcr.cz/

-       Metodika pro nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotnických zařízení: https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi

 


Poslední změna 05. 06. 2023 10:38:28