Informace k reformě psychiatrické péče

Informace k reformě psychiatrické péče

Aktuální informace k reformě péče o duševní zdraví jsou dostupné na internetových stránkách http://www.reformapsychiatrie.cz/, .

Přehled zdravotních a sociálních služeb v psychiatrii lze dohledat na internetových stránkách Národního portálu psychiatrické péče https://psychiatrie.uzis.cz/, kde lze kromě statistických informací k reformě psychiatrické péče dohledat také informace o poskytovatelích zdravotních a sociálních služeb v oblasti duševního zdraví v jednotlivých krajích.

Naplňování cílů stanovených ve Strategii reformy psychiatrické péče a návrh dalšího směřování reformy psychiatrické péče v Olomouckém kraji shrnuje Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji v období 2023 – 2027. 

Rada Olomouckého kraje vzala dne 24. 7. 2023 usnesením č. UR/87/59/2023 Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji v období 2023 – 2027 na vědomí a souhlasila s ním.

 

 

Soubor typu pdfKoncept rozvoje péče o osoby s dusevnim onemocněním v Olomouckém kraji v období 2023-2027.pdf(1,6 MB)stáhnout


Poslední změna 06. 11. 2023 13:31:01