Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2030

 

Dne  20. 4. 2020 byly Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleny Zdravotně-preventivní programy v Olomouckém kraji na období 2020 – 2025, které jsou  v souladu se strategickým dokumentem „Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“, který má od roku 2021 zajistit rozvoj a udržitelnost systému veřejného zdravotnictví v ČR.

Tyto programy jsou za finanční podpory Olomouckého kraje realizovány Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

Pro rok 2021 byla dne 22. 2. 2021 Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena finanční podpora 300 tis. Kč na realizaci projektů, určených pro žáky základních škol:

  • „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ – navazuje na projekt z předchozích let.
  • „Jíme zdravě, pestře, hravě“ – navazuje na projekt z předchozích let.

  • „Jsem nezávislý, nekouřím“ – navazuje na projekt z předchozích let.

  • „Zvedni se ze židle“ – doplňkový projekt z roku 2019, který je součástí všech realizovaných projektů.

 

 

 


Poslední změna 19. 03. 2021 09:11:51