Informace pro občany - pacienty

Kontakty

Jiří Knapp
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, lékařská pohotovostní služba, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností OZ
   585 508 579        j.knapp@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120


Poslední změna 31. 07. 2017 13:17:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje