Informace pro žadatele o dotace v oblasti zdravotnictví

Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018

28.12.2017 - Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018

Kontakty

Iveta Stránská
zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224        i.stranska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112
Alena Rozsívalová
referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581        a.rozsivalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111


Poslední změna 28. 12. 2017 11:21:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje