Protidrogová prevence

Protidrogová prevence v Olomouckém kraji je tvořena dvěma základními pilíři - primární prevencí a oblastí snižování rizik, léčby, následné péče a sociálního začleňování.

Kromě nelegálních drog je zaměřena také na problematiku užívání alkoholu a tabáku a patologického hráčství.

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

akuality

25.09.2023 - Projekt Univerzity Palackého „Měkké formy hazardu: oblíbenost, dostupnost a míra rizika ve vztahu k rozvoji hazardního chování“


Poslední změna 25. 09. 2023 16:58:32