Protidrogová prevence

Protidrogová prevence v Olomouckém kraji je tvořena dvěma základními pilíři - primární prevencí a oblastí snižování rizik, léčby, následné péče a sociálního začleňování.

Kromě nelegálních drog je zaměřena také na problematiku užívání alkoholu a tabáku a patologického hráčství.

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 04. 10. 2017 09:55:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje