Informace o zdravotnické dokumentaci převzaté krajským úřadem

V případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelů s místem provozování na území Olomouckého kraje přebírá zdravotnickou dokumentaci vedenou těmito poskytovateli odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje. Při nakládání s převzatou zdravotnickou dokumentací se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a to zejména § 57 odst. 3 písm. c) a d), podle kterého:

 • zajišťuje pro pacienty výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb;

 • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem na základě žádosti; žádost podává pacient nebo nový poskytovatel, který musí k žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (např. podepsaný registrační list).

 

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být písemná a musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, adresu jeho trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu na území ČR a vlastnoruční podpis;

 • identifikační údaje poskytovatele, u kterého byla dokumentace původně vedena,

 • identifikační údaje nově zvoleného poskytovatele.

 

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace se zasílá na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

 

Zdravotnická dokumentace je předávána vždy výhradně poskytovatelům zdravotních služeb, nikoli pacientům.

Vzory žádostí pacienta i poskytovatele jsou k dispozici níže.

Přehled zdravotnické dokumentace převzaté krajským úřadem dle okresů:

Okres Olomouc:

 • MUDr. Andrejčuková Ivana, všeobecné praktické lékařství, Palackého 642/13, 779 00 Olomouc
 • Centrum dermatologické péče s.r.o. (MUDr. Martina Jansová), dermatovenerologie, Horní Lán 1310/10a, 779 00 Olomouc
 • DENTO-STOMA s.r.o., Kollárovo nám. 697/9, 779 00 Olomouc
 • MUDr. Hana Dragounová, oftalmologie, Nemocniční 270, 783 91 Uničov
 • MUDr. Hana Hackenwaldová, s.r.o., praktické lékařství pro děti a dorost, Olomoucká 1547/62, 785 01 Šternberk, Za Pilou 199, Bohuňovice
 • MUDr. Marcela Hándlová, chirurgie, Ovesná 349/6, 779 00 Olomouc
 • MUDr. Jana Janhubová, praktické lékařství pro dospělé, Dolany 310, 783 16 Dolany, Véska 63, 783 16 Dolany
 • MUDr. Markéta Jílková s.r.o., zubní lékařství, Stromořadí 1286, 783 91 Uničov
 • MUDr. Miroslav Kašpárek, praktické lékařství pro děti a dorost, endokrinologie, Jánského 24, 779 00 Olomouc
 • MUDr. Iva Koupilová, zubní lékařství, Cholina 47, 783 22 Cholina; Nábřežní 970/28, 784 01 Litovel
 • MUDr. Eva Krejčí, vnitřní lékařství, Palackého 642/13, 779 00 Olomouc
 • Kubešová Pavlína, porodní asistentka, U Horní brány 29/3, 785 01 Šternberk
 • MUDr. Miloslava Mandátová, praktický lékař pro děti a dorost, Fischerova 687/30, 779 00 Olomouc
 • MUDr. Jaromíra Mohaplová, oční lékařství, Purkyňova 210/37, 779 00 Olomouc
 • MUDr. Lubomír Mrázek, zubní lékařství, Šternberská 494, 783 91 Uničov
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, všeobecný praktický lékař, Sokolská 542/32, 779 00 Olomouc
 • Pediatr Dlouhá Loučka s.r.o., (MUDr. Gita Fritscher), praktický lékař pro děti a dorost, Uničovská 252, 783 86 Dlouhá Loučka
 • MUDr. Miroslava Poncová, zubní lékařství, Na Střelnici 178/16, 779 00 Olomouc
 • Bc. Veronika Rábková, porodní sistentka, Paseka 301, 783 97 Paseka
 • MUDr. Josef Sklenář, všeobecné praktické lékařství, Sadová 7, 785 01 Šternberk; Nádražní 105, 784 01 Červenka; Nové Zámky 2, 784 01 Mladeč
 • MUDr. Pavel Vančura, zubní lékařství, Partyzánská 399, 793 05 Moravský Beroun
 • MUDr. Vyhnánková Radoslava, CSc., zubní lékařství, Dobrovského 17, 779 00 Olomouc

Okres Přerov:

 • MUDr. Anna Burešová, zubní lékařství, tř. 1. máje 1782, 753 01 Hranice
 • MUDr. Jarmila Davidová, zubní lékařství, Husova 2846/2, 750 02 Přerov
 • MUDr. Anna Floderová, praktický lékař pro děti a dorost, Hromůvka 1544, 753 01 Hranice
 • MUDr. Peter Goldbach, všeobecné praktické lékařství, Široká 175, 751 01 Tovačov a Nádražní 94, 751 01 Tovačov
 • MUDr. Taťána Ježková, praktické lékařství pro děti a dorost, 6. května 1373, 752 01 Kojetín
 • MUDr. Jitka Kleinerová, praktické lékařství pro děti a dorost, Náměstí 13, 751 14 Dřevohostice,            U Kostela 55/7, 751 17 Horní Moštěnice
 • MUDr. Jiří Kunetka, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Budovatelů 197/6, 750 02 Přerov
 • MUDr. Jan Küchler, gynekologie a porodnictví, 6. května 1373, 752 01 Kojetín
 • Mgr. Simona Lavrincová, porodní asistentka pro komunitní péči, Dudíkova 1247, 752 01 Kojetín
 • MUDr. Svatava Michalová, zubní lékař, Husova 667/19, 750 02 Přerov
 • MUDr. Zdeněk Milfajt, zubní lékařství, Husova 2846/2, 750 02 Přerov,
 • MUDr. Zdenka Oppová, zubní lékařství, Plynárenská 1915, 753 01 Hranice
 • MUDr. Jindřich Pastucha, zubní lékařství, Husova 2846, 750 02 Přerov
 • MUDr. Věra Pavelková, zubní lékařství, Paršovice 98, 753 55 Paršovice, Soběchleby 98, 753 54 Soběchleby
 • MUDr. Marie Pisková (DENTIVON s.r.o.), zubní lékařství, Svatopluka Čecha 697, 752 01
 • MUDr. Rostislav Procházka, všeobecné lékařství, Soběchleby 98, 753 54 Soběchleby
 • MUDr. Taťána Ratiborská, zubní lékařství, Tylova 192/12, 751 24 Přerov-Předmostí
 • MUDr. Milan Šelle, zubní lékařství, Svat. Čecha 814/31, 751 31 Lipník nad Bečvou
 • MUDr. Oldřiška Vaculíková, zubní lékařství, Nádražní 1846, 753 01 Hranice
 • MUDr. Helena Vtípilová (GP Medicus s.r.o.), všeobecné praktické lékařství, Tylova 190/8, 751 24 Přerov - Předmostí
 • MUDr. Božena Zatloukalová, zubní lékařství, Široká 175, 751 01 Tovačov

Okres Prostějov:

 • MUDr. Svatava Dvořáková, zubní lékařství, Vrchlického 458, 798 52 Konice
 • MUDr. Marie Grmelová, zubní lékařství, Přemyslovice 207, 798 51 Přemyslovice
 • MUDr. Jana Hajnyšová, s.r.o., zubní lékařství, Brodek u Konice 328, 798 46 Brodek u Konice
 • MUDr. Danuše Hofschneiderová, zubní lékařství, Ruská 289, 798 16 Čelechvice na Hané
 • MUDr. Marta Jančíková, zubní lékařství, Janáčkova 4172/10, 796 01 Prostějov
 • MUDr. Zdeňka Konečná, neurologie s.r.o., Na Příhoně 2224/2, 796 01 Prostějov
 • MUDr. Jaroslava Košťálková, zubní lékařství, Brodek u Konice 328, 798 46 Brodek u Konice, Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov
 • MUDr. Drahoslava Krátká, Olomoucká 3897/116, 796 01 Prostějov
 • MK ambulantní péče s.r.o., (MUDr.  Marek Kocvrlich), všeobecné praktické lékařství, Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov
 • MUDr. Soňa Kraváková, zubní lékařství, Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice
 • MUDr. Zdeněk Krychtálek, zubní lékařství, Dukelská 548, 798 03 Plumlov
 • MUDr. Eva Skaličková, zubní lékařství, Klenovice na Hané 90, 798 23 Klenovice na Hané
 • MUDr. Lea Útratová, dermatovenerologie, Demelova 4213/4, 796 01 Prostějov
 • MUDr. Jindra Zarivná, zubní lékařství, Laškov 144, 798 57 Laškov

Okres Šumperk:

 • MUDr. Aleš Badal, zubní lékařství, Bezručova 2037,1a, 789 01 Zábřeh
 • MUDr. Mária Braunová, praktický lékař pro děti a dorost, nám. Míru 57, 789 91 Štíty
 • MUDr. Vlasta Burešová, všeobecné praktické lékařství, Hlavní 190, 788 33 Hanušovice
 • MUDr. Zbyňek Habrnal, všeobecné praktické lékařství, Tovární 501, 789 69 Postřelmov
 • MUDr. Libuše Havelková, zubní lékařství, Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov
 • MUDr. Miroslav Heger, zubní lékařství, Horní 318, 788 32 Staré Město
 • MUDr. Eva Jílková, praktický lékař pro děti a dorost, Šumavská 17, 787 01 Šumperk
 • MUDr. Štefan Liptay (GYNEKOLOGIE Liptay s.r.o.), gynekologie a porodnictví,Hlavní 190, 788 33 Hanušovice, Horní 318, 788 32 Staré Město, Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov
 • MUDr. Nataša Loydlová Maturová, zubní lékařství, Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk
 • MUDr. Ludmila Matyášová, s.r.o.,všeobecné praktické lékařství, Bezručova 2037/1a, 789 01 Zábřeh
 • MEDLARYNGO, s.r.o., MUDr. Jiří Rotrekl, otorinolaryngologie, M. R. Štefánika 967/3, 787 01 Šumperk
 • MUDr. Zdeněk Mikulenka, zubní lékařství, Hlavní 190, 788 33 Hanušovice
 • MUDr. Ivo Mohyla, všeobecné praktické lékařství, PLDD, Postřelmovská 7a, 789 01 Zábřeh a Polní 502, 789 61 Bludov
 • MUDr. Marie Novotná, praktické lékařství pro děti a dorost, Trávník 596/2, 789 83 Loštice
 • M-VIA NOVA, s. r. o., porodnicko-gynekologické oddělení, Smetanova 13, 789 01 Zábřeh
 • PHARYNGOMED s.r.o., MUDr. Irena Fügnerová, otorinolaryngologie,  M. R. Štefánika 967/3, 787 01 Šumperk
 • MUDr. Milada Saxová, praktické lékařství pro děti a dorost, 7. května 75, 789 72 Dubicko; Rohle 55, 789 74 Rohle; nám. Míru 30, 789 73 Úsov
 • MUDr. Emílie Spáčilová, praktický lékař pro děti a dorost, Linhartova 147, 789 63 Ruda nad Moravou
 • MUDr. Jiří Suchý, zubní lékařství, nám. Svobody 2824/1, 787 01 Šumperk
 • MUDr. Zdeňka Šemberová, zubní lékařství, Tovární 501, 789 69 Postřelmov
 • MUDr. Vilma Vařeková s.r.o., dětská a dorostová psychiatrie, psychiatrie, nám. Svobody 1022/2, 789 85 Mohelnice
 • MUDr. Karel Vajda, zubní lékařství, Na Nové 2112/14, 789 01 Zábřeh.

Okres Jeseník:

 • Dětská ambulance Javorník s.r.o. (MUDr. Yannakis Lefas), praktické lékařství pro děti a dorost, Míru 399, 790 70 Javorník
 • MUDr. Richard Fačevic, zubní lékařství, 28. října 889, 790 01 Jeseník
 • MUDr. Marián Karpiš, všeobecné praktické lékařství, Nádražní 310, 793 76 Zlaté Hory
 • MUDr. Karel Michálka, praktické zubní lékařství, Míru 355, 790 70 Javorník
 • MUDr. Eva Navrátilová, dětská a dorostová psychiatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
 • MUDr. Zuzana Smrčková, alergologie a klinická imunologie, Fučíkova 1238/16, 790 01 Jeseník
 • MUDr. Prokop Stralczynský, zubní lékařství, Míru 355, 790 70 Javorník

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-pacient.docx(17,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-poskytovatel.docx(18,6 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

Bc. Adéla Brázdová

referent přezkoumávání lékařských posudků
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 683 a.brazdova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 581 a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1110


Poslední změna 12. 06. 2024 08:45:50