Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

Usnesením vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 66, byla schválena Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2020. Od roku 2016 plně nahrazuje dříve realizované Programy prevence kriminality. Materiál je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Systém prevence kriminality v České republice na období let 2016 - 2020 je založen na třech úrovních - republikové, krajské a lokální.

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. září 2016 pod č. UZ/23/24/2016 byla schválena Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021, na základě které se Olomoucký kraj zapojil do krajské úrovně systému prevence kriminality v České republice, který umožňuje realizovat vlastní krajské projekty a přerozdělovat státní účelově vázané finanční prostředky obcím na území kraje.

Soubor typu jpgMapa - Městské kamerové dohlížecí systémy na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgMapa - Asistenti prevence kriminality a Domovníci - preventisté na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgMapa - Městské policie na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout

Prezentace ze školení k ochraně měkkých cílů

Soubor typu pptxZáklady ochrany měkkých cílů(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pptxZáklady eventů(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pptxBezpečná škola(24,5 MB)stáhnout
Soubor typu pptKoncepce ochrany měkkých cílů(649,5 kB)stáhnout

Odkazy

Koncepční dokumenty kraje

Soubor typu pdfStrategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021(2,8 MB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Michal Poláček
manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811


Poslední změna 23. 10. 2018 09:24:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje