Archiv aktualit

24.06.2024 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2025

07.05.2024 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2025

18.01.2024 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2

18.12.2023 - Vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na rok 2024

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024, který je určen pro města, obce a kraje. Příjem žádostí, které je nutné vyplnit prostřednictvím webové aplikace ISPROFIN a je nutné je zaslat datovou schránkou na MV ČR, je stanoven od 1. 1. 2024 do 15. 2. 2024.

18.12.2023 - Projekt Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj je partnerem projektu Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji. Hlavním řešitelem projektu je CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

15.12.2023 - Křesadlo 2023 - Mezi dobrovolníky Olomouckého kraje je osm neuvěřitelných příběhů

Z více než 30 osob bylo v roce 2023 vybráno osm výjimečných dobrovolníků z Olomouckého kraje za jejich velkorysé dobrovolnické činy. Dobrovolníci si převzali cenu Křesadlo 2023 v úterý 12. prosince 2023 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Obsazených šest kategorií zahrnuje oceněné, kteří se věnují sociálním službám, ekologickým aktivitám, humanitární pomoci, patří mezi dobrovolné hasiče, angažují se ve zdravotní oblasti či pořádají spolkové aktivity nebo věnují svůj čas dětem, mládeži a přípravám volnočasových aktivit pro ně.

12.10.2023 - Pozvánka na setkání zástupců MV ČR, PČR a územních samospráv na téma Možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie

Dovolujeme si vás informovat a pozvat zástupce samospráv na první setkání „Nové platformy setkávání zástupců MV ČR, PČR a územní samosprávy pro účely řešení aktuálních témat v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku“, které je realizováno odborem bezpečnostní politiky MV společně s oddělením koncepce a strategické koordinace PP ČR.

22.09.2023 - Podprogram č. 2

Přerozdělení finančních prostředků

29.08.2023 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2024

20.07.2023 - Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani

Ceny Olomouckého kraje za přínos v sociální oblasti.

13.07.2023 - Milostivé léto 2023

Příležitost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění.

26.06.2023 - Výsledky dotačního řízení - Podprogram č. 2