Archiv aktualit

17.04.2018 - Problematika GDPR - pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

Volná místa na setkání k problematice GDPR

04.04.2018 - Pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

zaměřené na problematiku GDPR v sociálních službách

29.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K podávání žádostí do Podprogramu č. 2:

14.03.2018 - Výkazy za rok 2017 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás opětovně upozornit na vyplňování výkazů za rok 2017 do aplikace KISSoS. Výkazy je nutné vyplnit do 16. 3. 2018, 23:59 hodin, výkaz tedy bude ve stavu "ke schválení krajem". Povinná příloha - účetní závěrka: v případě, že vaše organizace v této chvíli nemá ještě zpracovanou účetní závěrku, přiložte ve formátu pdf. výsledovku, výkaz zisku a ztrát za středisko (jednotlivou sociální službu).

13.03.2018 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

08.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K případné opravě finančního vypořádání dotace a VP

07.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K uzavírání smluv do Podprogramu č. 1

28.02.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2018 v rámci Podprogramu č. 1

27.02.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

16.02.2018 - Tištěná podoba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020

Strategický dokument pro oblast sociálních služeb v Olomouckém kraji, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 –2020.

05.02.2018 - Finanční vyúčtování - Podprogram č. 2

24.01.2018 - Termín pro podání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu a podklady pro přezkoumání výše vyrovnávací platby můžete podávat do 25. 1. 2018

© Krajský úřad Olomouckého kraje