Archiv aktualit

17.08.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Předložení zprávy (výroku nebo vyjádření) auditora

31.07.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

23.07.2018 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

04.07.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

28.06.2018 - Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019 byl dne 25. června 2018 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

28.06.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace ke schválení Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

28.06.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2018 v rámci Podprogramu č. 2

11.06.2018 - Žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si vás informovat, že žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019, vyplývající ze schváleného dokumentu „Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje“ – podání žádosti o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, podávejte prostřednictvím aplikace KISSoS - modulu "Krajská síť sociálních služeb", pod záložkou „Služba v síti - aktualizace: > Žádost o aktualizaci jednotek“

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace k řádné opravě finančního vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

26.04.2018 - Pozvánka na 3. zasedání kulatého stolu Olomouckého kraje

Téma: Seniorské bydlení 17. 5. 2018 od 13:00 Radnice - dvorní trakt, Náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

17.04.2018 - Problematika GDPR - pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

Volná místa na setkání k problematice GDPR

© Krajský úřad Olomouckého kraje