Archiv aktualit

11.06.2018 - Žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si vás informovat, že žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019, vyplývající ze schváleného dokumentu „Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje“ – podání žádosti o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, podávejte prostřednictvím aplikace KISSoS - modulu "Krajská síť sociálních služeb", pod záložkou „Služba v síti - aktualizace: > Žádost o aktualizaci jednotek“

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace k řádné opravě finančního vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1

14.05.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k předložení výroku auditora, příp. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace

26.04.2018 - Pozvánka na 3. zasedání kulatého stolu Olomouckého kraje

Téma: Seniorské bydlení 17. 5. 2018 od 13:00 Radnice - dvorní trakt, Náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

17.04.2018 - Problematika GDPR - pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

Volná místa na setkání k problematice GDPR

04.04.2018 - Pozvánka na setkání s poskytovateli sociálních služeb

zaměřené na problematiku GDPR v sociálních službách

29.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K podávání žádostí do Podprogramu č. 2:

14.03.2018 - Výkazy za rok 2017 aplikace KISSoS

Dovolujeme si vás opětovně upozornit na vyplňování výkazů za rok 2017 do aplikace KISSoS. Výkazy je nutné vyplnit do 16. 3. 2018, 23:59 hodin, výkaz tedy bude ve stavu "ke schválení krajem". Povinná příloha - účetní závěrka: v případě, že vaše organizace v této chvíli nemá ještě zpracovanou účetní závěrku, přiložte ve formátu pdf. výsledovku, výkaz zisku a ztrát za středisko (jednotlivou sociální službu).

13.03.2018 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2

08.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K případné opravě finančního vypořádání dotace a VP

07.03.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K uzavírání smluv do Podprogramu č. 1

28.02.2018 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2018 v rámci Podprogramu č. 1

© Krajský úřad Olomouckého kraje