Sociálně-právní ochrana dětí

Krajský úřad Olomouckého kraje je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, orgánem sociálně-právní ochrany. Za tímto účelem zajišťuje v přenesené působnosti výkon sociálně-právní ochrany, metodickou a kontrolní činnost, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obcí při výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a přezkoumává v těchto věcech mimo odvolací řízení rozhodnutí orgánů I. stupně. Dále zajišťuje prošetření a vyřízení stížností i podnětů obcí a občanů směřujících do oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče. (více) 

V samostatné působnosti zajišťuje Olomoucký kraj aktivity ve vztahu k činnosti zařízení sociálně-právní ochrany, podílí se na zpracování koncepčních dokumentů a zajišťuje úkoly svěřené vnitřními předpisy. Krajský úřad Olomouckého kraje dále spolupracuje s ostatními orgány sociálně-právní ochrany, působí v oblasti prevence a koordinace a zajišťuje činnost poradního sboru.

Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 473/2012 Sb., zveřejňuje dostupné informace o obsahu vybraných kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany. (více)  

Úplné znění informací o vnitřních pravidlech a postupech zpracovaných v návaznosti na kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou k nahlédnutí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany, Jeremenkova 40b, kancelář č. 811.

 

Kde nás najdete (mapa)

Pracoviště sociálně-právní ochrany (struktura oddělení): Jeremenkova 40b, Olomouc, 8.patro (podrobnější informace) a náhradní rodinná péče 15. patro (podrobnější informace) - výšková budova Regionálního centra Olomouc naproti hlavnímu vlakovému nádraží.

Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 17:00 hod.

Úterý       8:00 - 15:00 hod.

Středa    8:00 - 17:00 hod.

Čtvrtek   8:00 - 14:00 hod.

Pátek     8:00 - 14:00 hod.

Konzultace s pracovníky jsou možné každý den. Doporučujeme dohodnout si termín předem.

Soubor typu pdfInformace oddělení sociálně-právní ochrany(935,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJsi dítě - máš starosti nebo trápení a potřebuješ pomoci?(115,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecní úřady obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji(353,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObecní úřady obcí s rošířenou působností v Olomouckém kraji - pro děti(365,5 kB)stáhnout

Více k naší činnosti

KONTAKTY

Mgr. Pavel Podivínský
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228        p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815
Mgr. Alice Musilová
zástupce vedoucího oddělení, metodik sociálně-právní ochrany dětí, agenda dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, metodika a kontrolní činnost – standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 569        a.musilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Alena Hlochová
metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na kuratelu pro mládež, metodika a kontrolní činnost - výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pověřené osoby
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 241        a.hlochova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Mgr. Libuše Satorová
metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, metodika a kontrolní činnost - standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 243        l.satorova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811
Bc. Mgr. Andrea Jelínková
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 516        a.jelinkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1524
Mgr. et Mgr. Veronika Nohavicová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na osvojení, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 519        v.nohavicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1523
Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová
psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 517        m.hartmannova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1520
Mgr. Petra Smékalová
metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 518        p.smekalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1521
Mgr. Lenka Schneyderová
psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 520        l.schneyderova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1526


Poslední změna 01. 11. 2017 15:27:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje