Finanční zajištění sociálních služeb

Informace o důležitých termínech

Soubor typu xlsx2019 - Informace o důležitých termínech pro poskytovatele sociálních služeb(13,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx2018 - Informace o důležitých termínech pro poskytovatele sociálních služeb(13,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Martina Bernátová
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817
Mgr. Lucie Kolářová
příspěvkové organizace
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 816
Ing. Michaela Miklendová
zástupce vedoucí oddělení, rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817
Ing. Zuzana Omelková
referent pro administraci dotací
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 235 z.omelkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 817
Bc. Ing. Kateřina Spáčilová
finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 816
Ing. Věra Zbořilová
rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 28. 06. 2018 11:36:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje