Sociální dávky

Soubor typu pdfNovela zákona o pomoci v hmotné nouzi - informace(301,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (474,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovení úhrady za stravu a za péči k 1.1.2017(488,2 kB)stáhnout

KONTAKTY

Bc. Mgr. Zbyněk Vočka
Vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 217        zbynek.vocka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 802
Mgr. Irena Žušková
sociální práce, veřejné opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodu
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 242        i.zuskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 803
Mgr. Pavlína Zlámalová
oblast sociální práce
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 570        p.zlamalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 803
Mgr. Olga Nepšinská
zástupkyně vedoucího oddělení, registrace sociálních služeb, sociální práce
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451        o.nepsinska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 805


Poslední změna 21. 04. 2017 07:42:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje