Sociální služby - legislativa

Dokumenty

Soubor typu pdfInformace k detenční novele 19.8.2016(476,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDetence POOK (917,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxEvidence § 91c(19,7 kB)stáhnout

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505


Poslední změna 02. 04. 2019 13:03:47