Střednědobé plánování sociálních služeb

Střednědobé a akční plány

 

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

Metodická příručka pro plánování sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností byla zpracována v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ (Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je vztažena k procesu plánování na území Olomouckého kraje. Obsahem této příručky je obecná část vztahující se k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni, popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Metodická příručka je zaměřena především na sjednocení struktury a obsahu jednotlivých plánů. V rámci popisu jednotlivých částí jsou uváděny příklady, které mohou být pro jednotlivé ORP inspirující. Vytvoření přehledné struktury metodiky umožňuje efektivní práci koordinátorů střednědobých plánů sociálních služeb v jednotlivých ORP. Specifická část příručky je vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám/SO ORP s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita/SO ORP nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k obcím OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb je navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování.

Metodiku zpracoval vědecko-výzkumný ústav:

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka,

web: http://accendo.cz/, e-mail: info@accendo.cz

Ve spolupráci se společností:

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka,

web: http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz

Soubor typu pdfMetodika obecná část(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika specifická část(10,1 MB)stáhnout

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJSKÉ ÚROVNI

Soubor typu pdfOrganizační struktura(212,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlenové realizačně manažerského týmu(362,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů Skupiny ORP(355,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů KRKOS(358,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů PS(207,2 kB)stáhnout

ZMAPOVÁNÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍCH RIZIK

Soubor typu .pdfZmapování nových sociálních rizik(2 MB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Hana Bodnarová

střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 566 h.bodnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810


Poslední změna 02. 01. 2023 10:29:11