Střednědobé plánování sociálních služeb

Střednědobé plány

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Soubor typu pdfOrganizační struktura(212,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlenové realizačně manažerského týmu(90,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlenové skupiny ORP(90,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlenové skupiny KRKOS(86,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlenové pracovních skupin(372,2 kB)stáhnout

ZMAPOVÁNÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍCH RIZIK

Soubor typu .pdfZmapování nových sociálních rizik(2 MB)stáhnout

ZAJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ, POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

Soubor typu .pdfI. Výzkum mezi uživateli sociálních služeb v Olomouckém kraji(8,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfII. Výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb v Olomouckém kraji(5,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfIII. Výzkum mezi zadavateli sociálních služeb v Olomouckém kraji(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfIV. Analýza sociálních služeb Olomouckého kraje - komparace a shrnutí(4,9 MB)stáhnout

AKTUALITY

12.02.2018 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

V závěru roku 2017 proběhl v Olomouckém kraji již sedmý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

05.01.2015 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2014

V závěru roku 2014 proběhl v Olomouckém kraji již čtvrtý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2014

08.01.2014 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2013

Závěrem roku 2013 v Olomouckém kraji proběhl již třetí ročník udílení cen Křesadlo, tedy ocenění osob vykonávajících dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

02.11.2012 - Pozvánka na seminář

Klub pro rozvoj aktivního Pomoraví K.R.A.P. o.s.ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s. pořádá ve čtvrtek 15. listopadu 2012 vzdělávací seminář - Možnosti neziskového sektoru v rámci „Programu rozvoje venkova“. Program semináře: "Národní síť venkovských komunitních škol a jejich působení v ČR", "Program LEADER - možnosti čerpání neziskovými a příspěvkovými organizacemi", "Optimalizace škol v Bohdíkově a jeho místních částech jako východisko k vytvoření zázemí pro komunitní školu", "Založení a fungování komunitní školy v praxi", "Komunitní strategie".

16.10.2012 - Olomoucký kraj podporuje dobrovolnictví

Díky finanční podpoře hejtmanství navštívili v průběhu září dva dobrovolníci z Olomouce partnerský region GRADD v americkém státě Kentucky. Cesta se konala v rámci společného projektu obou regionů nazvaného GOAL, který se snaží propagovat fenomén dobrovolnictví jak v kraji, tak za jeho hranicemi.


archiv aktualit »

KONTAKTY

Mgr. Hana Bodnarová
střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 566 h.bodnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810
Mgr. Zuzana Hrobařová
KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb Olomouckého kraje, střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
Odbor sociálních věcí
oddělení plánování sociálních služeb
   585 508 244 z.hrobarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 810


Poslední změna 11. 01. 2019 14:41:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje