Rozvoj venkova

Předání ocenění Vesnice Olomouckého kraje roku 2019
foto regionální produkt
Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji 2020

Hlavním nástrojem krajské samosprávy v rozvoji venkova je Program obnovy venkova Olomouckého kraje, který je zaměřen na podporu budování a obnovy infrastruktury obce, realizaci integrovaných projektů venkovských mikroregionů a na podporu zpracování územně plánovací dokumentace. Důležitou součástí rozvoje venkova Olomouckého kraje je soutěž Vesnice roku, která je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rovněž dotačně podporuje aktivity zaměřené na rozvoj venkova. Na organizaci soutěže Vesnice roku se dále podílí Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Olomoucký kraj je tradičně spoluorganizátorem této soutěže.

Ministerstvo zemědělství ČR je řídícím orgánem evropských dotací v Programu rozvoje venkova ČR (PRV). Olomoucký kraj v III. ose PRV sleduje pravidla výzev a hodnotících kritérií žádostí a sleduje úspěšnost žadatelů z našeho kraje. Zároveň stanovuje regionální kritéria hodnocení projektů předkládaných v ose III.2.

Cílem krajské samosprávy, který je též obsažen ve výše uvedené koncepci, je rozvoj a podpora regionálních značek , které poskytují místním výrobcům marketingovou podporu a zákazníkům garanci kvality. Na území Olomouckého kraje působí značka Haná – regionální produkt, Jeseníky – originální produkt a Moravská brána - regionální produkt. Se značkami se můžete setkat především na významných akcích Olomouckého kraje nebo na farmářských trzích. V roce 2020 bylo vydáno 2. aktualizované vydání Katalog regionální produkce Olomouckého kraje 2020 , které mapuje více než 246 certifikovaných výrobků a služeb z našeho kraje.

Nejen v rámci Programu obnovy venkova Olomoucký kraj podporuje rozvoj a fungování mikroregionů a místních akčních skupin. Tyto subjekty se každodenní prací snaží o rozvoj svého území a jsou iniciátory mnoha inovativních projektů, které zajišťují vyšší kvalitu života obyvatel venkova.

Olomoucký kraj úzce spolupracuje s aktéry rozvoje venkova, kteří se sdružují v Celonárodní síti pro venkov OK . Nejdůležitějšími spolupracovníky při rozvoji venkova je Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje a Národní síť MAS Olomouckého kraje . Poradním orgánem Rady Olomouckého kraje pro oblast venkova je Komise pro rozvoj venkova a zemědělství ROK.

Kontakt

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215

Ing. David Krmášek DiS.

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 15. 09. 2020 12:23:02