Rozvoj venkova

Foto z vyhlášení_Čechy pod Kosířem
foto regionální produkt
Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji pro rok 2023

Hlavním nástrojem krajské samosprávy v rozvoji venkova je Program obnovy venkova Olomouckého kraje, který je zaměřen na podporu budování a obnovy infrastruktury obce, podporu zpracování územně plánovací dokumentace a na podporu přípravy projektové dokumentace. Důležitou součástí rozvoje venkova Olomouckého kraje je soutěž Vesnice roku, která je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rovněž dotačně podporuje aktivity zaměřené na rozvoj venkova. Na organizaci soutěže Vesnice roku se dále podílí Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Olomoucký kraj je tradičně spoluorganizátorem této soutěže.

Ministerstvo zemědělství ČR je řídícím orgánem evropských dotací v Programu rozvoje venkova ČR (PRV). Olomoucký kraj v III. ose PRV sleduje pravidla výzev a hodnotících kritérií žádostí a sleduje úspěšnost žadatelů z našeho kraje. Zároveň stanovuje regionální kritéria hodnocení projektů předkládaných v ose III.2.

Cílem krajské samosprávy, který je též obsažen ve výše uvedené koncepci, je rozvoj a podpora regionálních značek , které poskytují místním výrobcům marketingovou podporu a zákazníkům garanci kvality. Na území Olomouckého kraje působí značka Haná – regionální produkt, Jeseníky – originální produkt a Moravská brána - regionální produkt. Se značkami se můžete setkat především na významných akcích Olomouckého kraje nebo na farmářských trzích.

V roce 2023 bylo vydáno 3. aktualizované vydání Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji pro rok 2023, které mapuje více než 270 certifikovaných výrobků a služeb z našeho kraje. Publikace je navíc obohacena o informace za ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje.

Pro podporu místních certifikovaných producentů byla nově editována webová stránka, která shromažďuje aktuální informace o vítězích ze soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje a Výrobek Olomouckého kraje. Postupně budeme přidávat další informace o regionálních značkách na území našeho kraje.

Nejen v rámci Programu obnovy venkova Olomoucký kraj podporuje rozvoj a fungování mikroregionů a místních akčních skupin. Tyto subjekty se každodenní prací snaží o rozvoj svého území a jsou iniciátory mnoha inovativních projektů, které zajišťují vyšší kvalitu života obyvatel venkova.

Olomoucký kraj úzce spolupracuje s aktéry rozvoje venkova, kteří se sdružují v Celonárodní síti pro venkov OK. Nejdůležitějšími spolupracovníky při rozvoji venkova je Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje a Národní síť MAS Olomouckého kraje . Poradním orgánem Rady Olomouckého kraje pro oblast venkova je Komise pro rozvoj venkova a zemědělství ROK.

Kontakt

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215

Aktuality

06.06.2024 - Krajskou vesnicí roku jsou Vrchoslavice

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2024 putuje do Vrchoslavic na Prostějovsku. V obci, která je situována v úrodné moravské nížině, a kde je prioritním zájmem zemědělská výroba, žije více než šest set obyvatel. Vyhlášení vítěze krajského kola se uskutečnilo ve středu 5. června v budově sídla hejtmanství.

Krajskou vesnicí roku jsou Vrchoslavice

14.03.2024 - Staňte se součástí příběhu. Hledá se nová vesnice roku

O prestiž a také o statisíce korun se mohou utkat obce, které se přihlásí do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Příběh této ankety se začal psát už před osmadvaceti lety a letošní ročník odstartoval na začátku března v Senátu. Soutěžící se mohou hlásit do 26. dubna.

Staňte se součástí příběhu. Hledá se nová vesnice roku

16.01.2024 - Kraj vydal dvě nové publikace – představují významné firmy a regionální výrobky

Olomoucký kraj vydal dvě nové publikace, které se zaměřují na podporu místního podnikání a regionální produkci. Kniha Významné firmy Olomouckého kraje prezentuje nejúspěšnější podniky a významné zaměstnavatele působící na území kraje. Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji se zaměřuje na propagaci místních výrobků a produktů.

Kraj vydal dvě nové publikace – představují významné firmy a regionální výrobky

18.08.2023 - Čechy pod Kosířem si převzaly ocenění v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje

Čechy pod Kosířem si ve středu 16. srpna převzaly ocenění za vítězství v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje. Obec na Prostějovsku si přízeň hodnoticí poroty získala především promyšlenými investicemi a bohatým společenským životem.

Čechy pod Kosířem si převzaly ocenění v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje

06.06.2023 - Čechy pod Kosířem výhru nečekaly. Teď jsou krajskou vesnicí roku

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2023 putuje do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. V obci, která je úzce spjatá se zámeckým parkem, hasičským muzeem a Muzeem kočárů, žije více než tisíc obyvatel. Vyhlášení výsledků krajského kola se uskutečnilo v pondělí 5. června v budově sídla hejtmanství.

Čechy pod Kosířem výhru nečekaly. Teď jsou krajskou vesnicí roku

archiv aktualit »


Poslední změna 06. 06. 2024 10:54:25