Rozvoj venkova

Vesnice roku 2022
foto regionální produkt
Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji 2020

Hlavním nástrojem krajské samosprávy v rozvoji venkova je Program obnovy venkova Olomouckého kraje, který je zaměřen na podporu budování a obnovy infrastruktury obce, podporu zpracování územně plánovací dokumentace a na podporu přípravy projektové dokumentace. Důležitou součástí rozvoje venkova Olomouckého kraje je soutěž Vesnice roku, která je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rovněž dotačně podporuje aktivity zaměřené na rozvoj venkova. Na organizaci soutěže Vesnice roku se dále podílí Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Olomoucký kraj je tradičně spoluorganizátorem této soutěže.

Ministerstvo zemědělství ČR je řídícím orgánem evropských dotací v Programu rozvoje venkova ČR (PRV). Olomoucký kraj v III. ose PRV sleduje pravidla výzev a hodnotících kritérií žádostí a sleduje úspěšnost žadatelů z našeho kraje. Zároveň stanovuje regionální kritéria hodnocení projektů předkládaných v ose III.2.

Cílem krajské samosprávy, který je též obsažen ve výše uvedené koncepci, je rozvoj a podpora regionálních značek , které poskytují místním výrobcům marketingovou podporu a zákazníkům garanci kvality. Na území Olomouckého kraje působí značka Haná – regionální produkt, Jeseníky – originální produkt a Moravská brána - regionální produkt. Se značkami se můžete setkat především na významných akcích Olomouckého kraje nebo na farmářských trzích. V roce 2020 bylo vydáno 2. aktualizované vydání Katalog regionální produkce Olomouckého kraje 2020 , které mapuje více než 246 certifikovaných výrobků a služeb z našeho kraje.

Nejen v rámci Programu obnovy venkova Olomoucký kraj podporuje rozvoj a fungování mikroregionů a místních akčních skupin. Tyto subjekty se každodenní prací snaží o rozvoj svého území a jsou iniciátory mnoha inovativních projektů, které zajišťují vyšší kvalitu života obyvatel venkova.

Olomoucký kraj úzce spolupracuje s aktéry rozvoje venkova, kteří se sdružují v Celonárodní síti pro venkov OK. Nejdůležitějšími spolupracovníky při rozvoji venkova je Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje a Národní síť MAS Olomouckého kraje . Poradním orgánem Rady Olomouckého kraje pro oblast venkova je Komise pro rozvoj venkova a zemědělství ROK.

Kontakt

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215

Aktuality

12.01.2023 - Kraj znovu pomůže s rozvojem venkova

Hejtmanství přispěje na obnovu venkova. Ze svého rozpočtu rozdělí žadatelům třicet sedm miliónů korun. Kraj tím podpoří zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti vesnic.

05.01.2023 - Kraj letos znovu podpoří regionální výrobce i farmáře

Úzká spolupráce mezi Olomouckým krajem a výrobci regionálních produktů bude pokračovat i v roce 2023. Hejtmanství totiž prostřednictvím zvláštního dotačního programu znovu přispěje na značení regionálních výrobků. Pomůže i s jejich prodejem, a to formou podpory tradičních farmářských trhů.

25.08.2022 - Zlatá stuha a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 zdobí Slatinice

Potvrzeno. Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 je od středečního odpoledne 24. srpna ve Slatinicích. Starosta obce Ondřej Mikmek ji společně s diplomem a šekem na dvě stě tisíc korun převzal během slavnostního vyhlášení z rukou náměstků hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínka a Jana Šafaříka. Dalšími zástupci kraje, kteří akci podpořili, byli náměstci Dalibor Horák a Michal Zácha a také radní Aleš Jakubec a Martin Šmída.

Zlatá stuha a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 zdobí Slatinice

24.06.2022 - Kraj se změnil k hezčímu. Výstava přináší 12 důkazů

Pohádka o tom, jak se z ošklivého káčátka stala krásná labuť, pokračuje i letos – a opět formou putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Ta mapuje osudy zanedbaných staveb, památek ale i dalších veřejných prostor, které prošly zásadní opravou. Na velkoformátových fotografiích se letos lidem představí tucet míst z Olomouckého kraje.

Kraj se změnil k hezčímu. Výstava přináší 12 důkazů

15.06.2022 - Krajskou vesnicí roku jsou Slatinice

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 putuje do Slatinic na Olomoucku. V obci, která je úzce spjatá se zdravou pramenitou vodou a lázeňstvím, žije více než patnáct set obyvatel. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června.

Krajskou vesnicí roku jsou Slatinice

archiv aktualit »


Poslední změna 13. 01. 2023 10:13:07