Místní akční skupina (MAS)

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základní principy metody LEADER:

 • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby,
 • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
 • strategické řízení rozvoje,
 • integrované a vícesektorové akce,
 • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
 • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Základní parametry MAS:

 • geograficky homogenní území,
 • počet obyvatel na území MAS od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
 • hustota obyvatel do 150 obyv./km2,
 • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
 • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
 • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
 • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS, fungování metodou LEADER.

MAS v Olomouckém kraji:

V roce 2014 bylo z krajského rozpočtu pro Místní akční skupiny uvolněno celkem 1 955 tisíc korun. Tyto peníze bylo možné použít na přípravu a tvorbu Integrované strategie rozvoje jejich území pro období 2014 – 2020.

V letošním roce budou Místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého kraje podpořeny formou Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Oblast podpory určená Místním akčním skupinám je alokována částkou 2 miliony korun. Příspěvek bude určen na podporu certifikace a standardizace strategie a může být také využit na spolupráci s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů. Více informací naleznete na webových stránkách Programu obnovy venkova Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/program-obnovy-venkova-cl-692.html.

Webové stránky MAS se sídlem v Olomouckém kraji:

http://www.masbystricka.cz/

http://hanacke-kralovstvi.cz/

http://www.hornipomoravi.eu/

http://www.masjesenicko.cz/

http://www.masmohelnicko.cz/

http://www.mas-moravskabrana.cz/

http://www.moravska-cesta.cz/

http://www.masnaceste.cz/

http://www.mas-mostenka.cz/

http://www.maspvvenkov.cz/

http://www.regionhana.cz/

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko

http://www.masstrednihana.cz/

http://www.mas-sternbersko.cz

http://sumperskyvenkov.cz

http://unicovsko.cz/ops/

Soubor typu xlsSeznam MAS(38 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválení prodloužení termínu pro vrácení NFV - Program NFV MAS se sídlem na území OK v roce 2016(177,5 kB)stáhnout

Mapa MAS Olomouckého kraje

Mapa MAS

Kontakty

Ing. Jana Olivíková
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 17. 08. 2017 11:38:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje