Mikroregiony Olomouckého kraje

Mikroregion je region malého geografického měřítka, v praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony nebo sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Mikroregiony stejně jako jiní aktéři regionálního rozvoje postupují podle schválených strategických rozvojových dokumentů. V současném novém programovacím období 2014 – 2020 budou mnohé z těchto dokumentů nahrazeny aktuálními, proto je nezbytné analyzovat dřívější a ponaučit se z předchozích chyb. Bližší informace k vyhodnocováním strategických dokumentů na regionální a lokální úrovni naleznete v Rámci strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje v České republice.

Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova a jejich činnost dlouhodobě podporuje. 

Nástrojem pro hodnocení efektivity řízení managementu mikroregionů je portál Ehomer.cz, který navazuje na výzkumný projekt realizovaný na území Olomouckého kraje „Zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech". Ehomer.cz je webový databázový nástroj, který umožňuje starostům i široké veřejnosti prostřednictvím tabulek a grafů porovnávat základní charakteristiky managementu a tím hodnotit efektivitu řízení mikroregionů. V našem kraji se projektu evaluace efektivity managementu mikroregionů účastní pět mikroregionů (Hranicko, Mohelnicko, Záhoran, Zlatohorsko a Jesenicko) a dvě místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko a Na cestě k prosperitě.

Další informace o mikroregionech Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

V současné době se na území Olomouckého kraje nachází 36 mikroregionů. Geografické rozložení ilustruje mapa níže.

tabulka

Soubor typu xlsxMikroregiony v Olomouckém kraji(13,9 kB)stáhnout
Mapa mikroregionů

Aktuality:

26.04.2023 - Setkání Mikroregionů Olomouckého kraje

Olomoucký kraj uspořádal další setkání mikroregionů – tentokrát společně se Svazkem obcí mikroregionu Kostelecko. Řešila se na něm například spolupráce hejtmanství s místními samosprávami, otázky rozvoje venkova, sociálních služeb nebo veřejné dopravy.

Setkání Mikroregionů Olomouckého kraje

06.04.2023 - Pozvánka na 23. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Olomoucký kraj ve spolupráci s Mikroregionem Kostelecko pořádá v úterý 25. dubna 2023 pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. V pořadí již 23. setkání se uskuteční v obci Čelechovice na Hané.

Pozvánka na 23. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 04. 05. 2023 08:20:36