Archiv aktualit

11.09.2017 - OIT bude od 1. 10. 2017 znovu odborem

Oddělení informačních technologií se od 1. 10. 2017 znovu stane samostatným odborem. Navazuje tak na původní stav, který začal spolu se vznikem kraje a trval až do roku 2016, kdy k 1. 4. 2016 proběhla organizační změna a Odbor informačních technologií byl začleněn do odboru Kancelář ředitele jako samostatné oddělení.

16.08.2017 - Videa pro neslyšící na webu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj jako jeden z mála krajů provozuje na svých webových stránkách službu pro sluchově postižené občany. K tomuto účelu je zřízena samostatná sekce stránek, která obsahuje kromě textových informací videa s překladem do znakové řeči.

26.07.2017 - Komise pro informatiku navštívila Technologické centrum Olomouckého kraje

V rámci svých jednání komise pro informatiku absolvovala prohlídku technologického centra Olomouckého kraje, které je umístěno v budově krajského úřadu Jeremenkova 40a.

13.04.2017 - Možnost připojení k síti eduroam

V prostoru před hlavním nádražím v Olomouci je možné připojení k síti eduroam. Eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastruktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávací komunitou.

27.03.2017 - Zlatý erb, výsledky soutěže

Dne 27. 3. 2017 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Olomouckého kraje. Bylo podáno celkem 23 projektů, které přihlásilo 14 soutěžících. Mobilní rozhlas představuje jeden z nových informačních kanálů, se kterým se můžeme na webových stránkách měst a obcí setkat a který slouží ke zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi úřadem a občanem. Tuto službu využívají obyvatelé Němčic nad Hanou. Webové stránky v dalších městech a obcích slouží jako významný komunikační prostředek ke zkvalitnění života občanů.

22.02.2017 - Cyber Czech 2016 – úspěch IT Olomouckého kraje

Pracovník IT, Ing. Jaroslav Calábek úspěšně obstál při druhém ročníku národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2016, který pořádal Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU) ve dnech 31. ledna a 1. února v Brně.

24.01.2017 - Výpadek elektrické energie prověřil akceschopnost pracovníků IT

V neděli, 22. 1. 2017, nastal výpadek elektrické energie v oblasti sídla krajského úřadu. Vinou déletrvajících silných mrazů zhavarovaly tři transformátory veřejné elektrické sítě. Dodávka energie byla přerušena od 11:00 do 15:00 tedy na celé čtyři hodiny.

28.12.2016 - PF 2017

23.11.2016 - Ocenění informatiky Olomouckého kraje

21. 11. 2016 v Obecním domě v Praze proběhlo vyhlášení 11. ročníku soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2016 – Deloitte, kterou pořádá magazín Egovernment. Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy. Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat tyto projekty v daném roce.

20.10.2016 - Nový Akční plán

Vláda přijala nový Akční plán, který má shrnout směřování vládní politiky a zásadní opatření, která se připravují na podporu rozvoje digitálního trhu. Dokument vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR, čemuž předcházela detailní diskuze s aktéry z řad ministerstev, hospodářských a sociálních partnerů i odborníky v oblasti ITC.

18.10.2016 - Výměna patrových přepínačů (switchů)

Wikipedie: „Switch (česky přepínač) je v informatice aktivní prvek v počítačové síti, který propojuje jednotlivé prvky do hvězdicové topologie. Switch obsahuje větší či menší množství síťových portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Switch přeposílá síťový provoz jenom do těch směrů, do kterých je to potřeba, čímž se odlišuje od jednoduššího hubu.“

06.10.2016 - The Best 2015

Informatika Olomouckého kraje se již tradičně zúčastňuje soutěže The BEST, kterou vyhlašuje Magazín Egovernment. Jedná o sbírku nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy spojenou se soutěží přihlášených projektů. Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v daném roce.

© Krajský úřad Olomouckého kraje