Kultura v Olomouckém kraji

Ceny Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfPravidla ocenění za přínos v oblasti kultury platná(135,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015(162,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016(109,3 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti kultury

Soubor typu pdfPrávní předpisy v oblasti kultury(160,6 kB)stáhnout

Přehled poskytnutých dotací

Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2017 schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje 24. 4. 2017.(268 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled hodnocených žádostí Programu podpory kultury v OK 2017 schválených Radou OK 27.3.2017.(265,4 kB)stáhnout

Publikace a tisky

Soubor typu pdfTiskový zákon (349,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam příjemců periodického tisku(220,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydávání periodického tisku(354,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o neperiodických publikacích(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam příjemců neperiodických publikací(265,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický návod pro vydávání neperiodických publikací(277,2 kB)stáhnout

Regionální funkce knihoven

Soubor typu pdfRegionální funkce knihoven(148,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ze dne 12. 12. 2014(7,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých dotací na regionální funkce knihoven v letech 2015 - 2016(130,4 kB)stáhnout

Tradiční lidová kultura

Soubor typu pdfTradiční vodoléčba a odkaz V. Priessnitze v národním seznamu lidové kultury(290,3 kB)stáhnout
Soubor typu docSeznam členů pracovní skupiny Olomouckého kraje pro tradiční lidovou kulturu(78,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxZápis vodoléčby a odkazu V. Priessnitze na seznam nemateriálních statků Ol. kraje(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby(111,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxRegionální centrum pro tradiční lidovou kulturu(18,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxJmenování mistrů tradiční rukodělné výroby(29,3 kB)stáhnout
Soubor typu docPravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury(154 kB)stáhnout

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017-2020(6,9 MB)stáhnout

Zpracovatel stránky

Mgr. Dagmar Vlková
dotace a příspěvky; krajský kulturní kalendář
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 205        d.vlkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305

Archiv

Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče za období 2014-2016(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled poskytnutých příspěvků na regionální funkce knihoven za období 2009-2014(128,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za rok 2006(144,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2007(156,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2008(151,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2009(154,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2010(147,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2011(149,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2012(164,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2013(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kaje v roce 2014(313,7 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 11. 2017 10:36:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje