Dotační programy v oblasti kultury

Olomoucký kraj každoročně vypisuje dotační programy v oblasti kultury, jejichž cílem je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje. Dotační politika Olomouckého kraje v oblasti kultury vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Pro rok 2024 Olomoucký kraj aktuálně vypisuje 3 dotační programy v oblasti kultury. Příjem žádostí proběhne od 15. do 26. ledna 2024.

Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 je jednokolovým dotačním programem, jehož účelem je podpora realizace široké škály kulturních akcí a činností, které jsou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně propagují Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Žadatel může podat zároveň dvě žádosti o poskytnutí dotace v následujících oblastech:

  • Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje; akce společenského charakteru: plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě, stavění a kácení máje, sousedská setkání, výročí měst, obcí a spolků, hody, srazy rodáků z obce, pietní akce, aj.
  • Publikační a audio projekty: literatura a publicistika (periodická i neperiodická), hudební, včetně ediční činnosti, radiové a rozhlasové projekty, tvorba podcastů. 
  • Celoroční činnost v oblasti kultury: podpora celoroční činnosti profesionálních i neprofesionálních kulturních a uměleckých subjektů, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, realizace rezidenčních pobytů.
  • Jiné kulturní aktivity a akce: koncerty, divadelní a taneční představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, soutěže, sympozia, podpora řemesel, workshopy, přednášky, semináře, konference, aj.

Účelem dotačního programu 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2024 je podpora celoroční činnosti páteřních profesionálních uměleckých souborů v Olomouckém kraji, kterými jsou např. Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc nebo Divadlo Šumperk. Žadatelem mohou být pouze právnické osoby, kterými jsou:

  • Divadla - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.
  • Symfonické orchestry - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální symfonický orchestr s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.
  • Pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální pěvecký sbor s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.

Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 je určen k podpoře investičních projektů v oblasti výstavby, rekonstrukcí a pořízení vybavení do knihoven a kulturních zařízení za účelem zkvalitnění podmínek kulturního a společenského života v Olomouckém kraji.

  • obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Žadatelem v dotačním programu nemůže být příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem.

Bližší informace o možnostech čerpání dotací včetně popisu, jak postupovat při podávání žádosti o krajské dotace, najdete zde. Přihlásit se můžete také na seminář pro žadatele o dotace, který se koná dne 10. 1. 2024 od 14:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu, Jeremenkova 40a, Olomouc. V případě zájmu si rezervujte místo na e-mailu t.navratil@olkraj.cz.

 

 

 

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 (příjem žádostí od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVýsledky dotačního programu(434,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(903,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na akci(628 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(631,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(634,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(628,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(632,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na činnost(622,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel činnost(626,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(628,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce činnost(625,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(627,9 kB)stáhnout

05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2024 (příjem žádostí od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVýsledky dotačního programu(112 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(963,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(865,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(608,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(603,7 kB)stáhnout

05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 (příjem žádostí od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(324,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(482 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města, městysy(260,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby(256,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace(257,4 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919

Mgr. Oldřich Novotný

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 535 o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919

Bc. Věra Školoudová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 205 v.skoloudova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 13. 12. 2023 15:34:25