Kulturní a kreativní odvětví

Kulturní a kreativní průmysly mají základ v lidské kreativitě a individuálním talentu a jejich kořeny leží v uměleckých odvětvích. Zásadním způsobem obohacují společenský a kulturní život, napomáhají budovat lokální komunity, jsou ale současně i ekonomicky významným sektorem. Mezi typická kulturní a kreativní odvětví patří třeba architektura, grafický a produktový design, audiovizuální tvorba, hudba, knižní vydavatelství, herní průmysl a vývoj softwaru, reklama a copywriting, výtvarná a performativní umění, umělecká řemesla nebo péče o kulturní dědictví. Všechna odvětví i subjekty v oblasti kultury a kreativních průmyslů se navzájem prolínají a doplňují (film potřebuje hudbu, scénická umění architekturu, reklama potřebuje grafiky a textaře atd.), velkou přidanou hodnotu mohou kreativci přinášet i běžnému průmyslu a jeho produktům a službám (na obalu záleží, stejně jako dobrém webu, reklamním videu či kreativní komunikaci se zákazníky).

Kulturní a kreativní oblasti představují jedinečnou příležitost k posilování kvality života v kraji, pomáhají kultivovat veřejný prostor a způsoby trávení volného času, a mohou tak nejen snižovat odliv mladých lidí z regionu, ale dokonce lákat nově příchozí. Kreativní průmysly nabízí také profese, které lze do velké míry realizovat v současném digitalizovaném pracovní prostředí, což umožňuje pracovat z různých koutů kraje pro klienty i zaměstnavatele po celé republice. Právě takovýto vlastní profil chce Olomoucký kraj budovat. Tomu mají napomáhat nejen vybrané krajské grantové výzvy, ale i činnost krajem spoluzaloženého Inovačního centra Olomouckého kraje. To do své agendy zařadilo podporu kreativních odvětví i jejich spolupráce s malými a středními podniky a rozvíjí řadu konkrétních nástrojů, které do budoucna mají napomoci vykročit našemu regionu směrem k evropskému trendu inovativních, kreativních a environmentálně neutrálních průmyslových činností. Nebuďme montovnou Evropy, ale jejím kreativním srdcem!

 

Kontakt pro více informací:

Anna Jánská (Inovační centrum Olomouckého kraje)

 

Další odkazy:

Oddělení kulturních a kreativních odvětví Ministerstva kultury ČR

Kreativní Česko

Kreativní Olomouc

Manifest kreativních průmyslů


Poslední změna 16. 11. 2023 13:47:18