Národní plán obnovy

Cílem Národního plánu obnovy je obnova kulturního a kreativního sektoru, který byl těžce zasažen pandemií Covid-19. Ministerstvo kultury chce z kulturního a kreativního sektoru učinit pevnou součást celkové hospodářské a sociální obnovy České republiky. Komponenta má posílit odolnost kulturního a kreativního sektoru a zajistit jeho integraci do inovačního ekosystému ČR. Komponenta zahrnuje klíčové legislativní změny, například status umělce/umělkyně a kooperativní financování. S nimi souvisí i investiční programy v rámci tří klíčových složek kulturního a kreativního sektoru: lidského kapitálu, technologií a infrastruktury.

Přímá podpora se zaměřuje na posílení odolnosti kulturního a kreativního sektoru skrze rozvoj dovedností a síťování. Rozvoj dovedností bude zaměřen na digitální dovednosti, finanční gramotnost a manažerské dovednosti, dále se jedná o kulturní inovace, internacionalizaci a podporu propojení umění a kultury s odvětvím vzdělávání.

Iniciativy přímo reagují na krizi způsobenou COVID-19. Jedná se o provázaný balíček opatření jak v oblasti legislativy, koncepční práce a strategických materiálů, tak i o přímou podporu. Hlavním cílem je zlepšení postavení umělců a kreativních profesionálů v ČR a vytvoření podmínek pro jejich zapojení na mezinárodní scéně. Celkem bude do konce roku 2024 rozděleno 800 milionů korun a podpořeno bude nejméně 2 000 umělců a kreativních profesionálů.

Informace k aktivitám financovaným z Národního plánu obnovy na stránkách Ministerstva kultury:

Další informace se dozvíte na webu Ministerstva kultury ČR.

Kontakty

Mgr. David Sychra

vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 310 d.sychra@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 02. 05. 2022 09:41:57