Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajského živnostenského úřadu Olomouckého kraje, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu. Vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) a je mimo jiné provozovatelem živnostenského rejstříku, který slouží k vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu a zobrazení ročních statistických informací. Dále Krajský živnostenský úřad provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách. Na úseku evidence zemědělského podnikatele vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Dále Krajský živnostenský úřad vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad je oddělením Odboru majetkového, právního a správních činností, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Aktuálně z KŽÚ

25.07.2017 - Upozornění pro prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret

Prodejci tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret musí nově (od 31. 5. 2017) umístit na místech prodeje text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let.

24.07.2017 - INFORMACE O ZMĚNĚ ADRESY SÍDLA SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

20.03.2017 - Informace pro prodejce tabákových výrobků

Informace pro prodejce tabákových výrobků. Dne 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

11.11.2016 - INFORMACE SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

Tisková zpráva ze dne 10.11. 2016. Za chvíli se nám přehoupne listopad do své druhé poloviny a pomalu nastane adventní čas. Na náměstích měst vyrostou vánoční stromy, které ohlašují čas blížících se Vánoc. Již řadu let je však čas předvánoční, spíše, než časem rozjímání a klidu, obdobím plným spěchu a „nákupní horečky“. Prodejci v tomto období dosahují nejvyšších zisků, bohužel mnohdy užívají i různé nekalé praktiky.

11.11.2016 - Upozornění pro podnikatele na novou právní úpravu v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dnem 1. 12. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Oba zákony výrazně mění právní režim, vztahující se na podnikatele, vlastnící živnostenské oprávnění k živnosti vázané s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.


archiv aktualit »

Kontakty

Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 339


Poslední změna 03. 10. 2017 09:10:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje