Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajského živnostenského úřadu Olomouckého kraje, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu. Vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) a je mimo jiné provozovatelem živnostenského rejstříku, který slouží k vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu a zobrazení ročních statistických informací. Dále Krajský živnostenský úřad provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách. Na úseku evidence zemědělského podnikatele vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Dále Krajský živnostenský úřad vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad je oddělením Odboru majetkového, právního a správních činností, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Aktuálně z KŽÚ

25.03.2024 - Nová elektronická pomůcka pro podnikatele s názvem „(Ne)oprávněné podnikání“

Dne 12. března 2024 Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) zveřejnila na svém webu brožuru "(Ne)oprávněné podnikání".

02.08.2023 - Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti podnikání

Např. Jak získat živnostenské oprávnění?

12.12.2022 - Informace k novele zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023.

02.11.2022 - Informace k Datovým schránkám

Od 1.1.2023 dojde ze zákona ke zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají.

28.03.2022 - Silniční motorová doprava - informace

Informace pro podnikatele, kteří hodlají provozovat po 21.05.2022 mezinárodní silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí – nařízení EU 2020/1055.


archiv aktualit »

Kontakty

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303


Poslední změna 25. 03. 2024 10:13:21