Podnikání v EU – SOLVIT

SOLVIT – bezplatná pomoc při problémech s úřady v EU

 

Systém SOLVIT tvoří síť tzv. „SOLVIT center“ spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze v rámci celé EU a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Smyslem této sítě je pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu EU orgány členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise. Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

 

Kdy může SOLVIT pomoci

Na SOLVIT centrum se můžete obracet s problémy, které Vám v jiných členských státech vzniknou např. v těchto oblastech:

 • uznávání odborné kvalifikace,
 • víza a právo pobytu,
 • obchod a poskytování služ (podnikání),
 • motorová vozidla a řidičské průkazy,
 • rodinné dávky,
 • důchodová práva,
 • práce v zahraničí,
 • dávky v nezaměstnanosti,
 • zdravotní pojištění,
 • přístup ke vzdělání,
 • přeshraniční pohyb kapitálu a plateb,
 • vrácení DPH.

 

Kdy nemůže SOLVIT pomoci

Existují okolnosti nebo typy problémů, které použití SOLVITu vylučují. SOLVIT tak nelze použít

 • pokud bylo ve věci zahájeno soudní řízení,
 • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva EU,
 • pokud jde o záležitost spotřebitelských práv, nebo se snažíte získat náhradu škody.

Praktické rady pro předkladatele stížností

Na české SOLVIT centrum se můžete obracet telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo osobně. Pokud se obrátíte na české SOLVIT centrum se stížností, existuje několik způsobů, jak můžete pomoci urychlit řešení svého případu. Ujistěte se, že Váš případ nespadá pod výjimky, které jsou vyjmuty z působnosti systému SOLVIT. Dále pak řešení napomůže, když poskytnete:

 • stručné shrnutí případu,
 • veškerou korespondenci týkající se případu,
 • veškerou důležitou dokumentaci,
 • jakékoli jiné podpůrné doklady a důkazní prostředky.

Výše uvedené podklady nemusí být originály ani úředně ověřené kopie.

 

Kontaktní údaje SOLVIT centra v České republice

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odbor vnitřního trhu a služeb EU

Poštovní adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Pracoviště: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

Tel.: +420 224 221 701

Fax: +420 224 063 079

e-mail: solvit@mpo.cz

 

Další užitečné kontakty

Internetové stránky Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní trh věnované SOLVITu

EuropeDirect – informace o Evropské unii

Bezplatná telefonní linka – 00 800 67 89 10 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

 

SOLVIT – řešení problémů s Vašimi právy v EU

Kontakt

Ing. Eva Greplová

Czech Point, živnostenské podnikání, evidence zemědělského podnikatele
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 256 e.greplova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1305


Poslední změna 09. 05. 2023 11:22:25