Archiv aktualit

25.03.2024 - Nová elektronická pomůcka pro podnikatele s názvem „(Ne)oprávněné podnikání“

Dne 12. března 2024 Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) zveřejnila na svém webu brožuru "(Ne)oprávněné podnikání".

02.08.2023 - Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti podnikání

Např. Jak získat živnostenské oprávnění?

12.12.2022 - Informace k novele zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023.

02.11.2022 - Informace k Datovým schránkám

Od 1.1.2023 dojde ze zákona ke zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají.

28.03.2022 - Silniční motorová doprava - informace

Informace pro podnikatele, kteří hodlají provozovat po 21.05.2022 mezinárodní silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí – nařízení EU 2020/1055.

23.02.2022 - Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. února 2022 č. 95 vyhlašuje dne 21.02.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – ADVENTNÍ TRHY“.

17.02.2022 - Vláda schválila covidové programy pro podnikatele. Do týdne MPO ČR vypíše podporu pro adventní trhy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spustí programy na podporu podnikatelů, na které v loňském listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy. Jako první vypíše ministerstvo průmyslu a obchodu program COVID – Adventní trhy.

05.01.2022 - Upozornění pro podnikatele na nabídky katalogových společností, které se týkají uzavření smlouvy o úplatné registraci

V České republice se opět objevily nové nabídky tzv. katalogových společností, které nabízejí úplatný zápis podnikatele do určitého registru nebo evidence, např. Česká komora firem a živnostníků, s. r. o., Registr subjektů, Rejstřík živností a firem, Rejstřík obchodu a živností. Tyto společnosti požadují za zápis do registru / evidence poplatek a částky za provedené úkony jsou přitom různé.

02.08.2021 - Průvodce pro spotřebitele

Na pomoc spotřebitelům připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu digitálního průvodce pro spotřebitele

14.07.2021 - Informace pro podnikatele – změna zákona o realitním zprostředkování

Dne 01.07.2021 nabyl účinnosti zákon č. 249/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2021 - OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné

Od 31.05.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 06.04.2021 do 16.05.2021. Příjem žádostí začal v pondělí 31.05.2021 v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.

31.05.2021 - Přehled do kdy lze žádat o COVID dotační programy pro firmy a OSVČ

Podrobné informace o COVID dotačních programech pro firmy a OSVČ