Cenová kontrola

Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Olomouckého kraje v přenesené působnosti provádí cenovou kontrolu ve smyslu zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ve správním řízení ukládá pokuty za porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obcí ve věci uložení pokut za porušení cenových předpisů. V dané oblasti je metodickým orgánem pro obce.

Výkladová stanoviska k cenovým předpisům.

Na stránkám Ministerstva financí ČR (http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/stanoviska-k-cenovym-predpisum) jsou prezentovaná výkladová stanoviska k cenovým předpisům.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdfInformace k zákonu o cenách.(195 kB)stáhnout
Soubor typu pdfobce-a-cenova-kontrola1.pdf(111,3 kB)stáhnout
Stránku připravil: Ing. Jiří Švančar

Kontakt

Ing. Jiří Švančar
cenová kontrola, regulace reklamy
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 255 j.svancar@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 316


Poslední změna 10. 05. 2018 09:38:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje