Krajský informační systém sociálních služeb a Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb

Krajský informační systém sociálních služeb naleznete na tomto linku.

Fotky

Závěrečný seminář 8.11.2013
Závěrečný seminář 8.11.2013
Školení poskytovatelů 10.12.2012

Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00017

(květen 2014 - květen 2015)

a v rámci projektu realizace zakázky"Vznik KISSoS - Krajského informačního systému sociálních služeb, rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji".

Cílem této aktivity bylo prostřednictvím vzniku Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS) propojit data vztahující se k sociálním službám, usnadnit jejich získávání a sjednocení.

Zachovat tok informací, který OK získává o sociálních službách a jejich poskytovatelích od roku 2007. Díky těmto informacím je možné získat ucelený obraz o vývoji dané služby, jejím hospodaření a také o indikátorech využití dané služby uživateli služeb.

Více informací a zprávy z uskutečněných akcí v rámci projektu najdete na http://www.olkraj.cz/podpora-zajisteni-dostupnosti-a-kvality-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-cl-1561.html

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA.

 

Rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k daným potřebám (2012 – 2014).

Realizace zakázky Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji (2012 – 2014), v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061, byla zahájena v červnu 2012 a byla ukončena v dubnu 2014.

Cílem zakázky bylo udržení a zkvalitnění systémového nástroje pro plánování financování sociálních služeb na území kraje, včetně jednotné a srozumitelné metodiky. Systém poskytovatelům sociálních služeb umožní srovnávání vlastních výsledků se stejnými/obdobnými službami, sdílení dobré praxe, modelaci služby do budoucna, vzájemnou výměnu informací a zkušeností.

Více informací a zprávy z uskutečněných akcí v rámci projektu najdete na http://www.olkraj.cz/podpora-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-cl-1053.html

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA.

BMK

bm1k.jpg
bmk.jpg
p2230623.jpg

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji (2010 – 2011)

Realizace zakázky Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji (2010 – 2011), v rámci individuálního projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00037, byla zahájena 24. 8. 2011 a bude ukončena
31. 12. 2011.

Cílem zakázky bylo zajistit udržení metody benchmarkingu sociálních služeb na území OK; zajistit data poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území kraje za roky 2009, 2010; aktualizovat metodiky práce s databází; zajistit softwarový nástroj pro sledování, analýzu a vyhodnocování dat, navrhnout a s Objednavatelem projednat další možnosti využití databáze a sledování dat.

Všechny tyto cíle byly naplněny.

V průběhu projektu proběhly 2 sběry dat: za r. 2009, do kterého se zapojilo celkem 277 sociálních služeb a v r. 2010, kdy se zapojilo 268 služeb z Olomouckého kraje.

Z výsledků benchmarkingového porovnávání bylo vypracováno celkem 2 X 30 analýz jednotlivých druhů služeb a 2 x Celková analýza sociálních služeb OK. Dále byly zpracovány regresní analýzy vybraných druhů služeb, srovnávací analýzy: pobytové služby X odlehčovací služby, osobní asistence X pečovatelská služba; a analýza personálního obsazení vybraných služeb.

Závěrečnou aktivitou zakázky byl závěrečný seminář 26. 9. 2011, kde byly prezentovány vybrané výsledky a výstupy projektu a byly diskutovány možnosti jejich dalšího využití.

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA.

Analýzy ke stažení

Soubor typu .xlsBSS OK Celkove analyzy_2010(721,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfAnalyza_37_final(352,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_39_final(321,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_40_final(375,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_42_final(283,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_43_final(281,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_44_final(299,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_45_final(303,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_46_final(342,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_47_final(289,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_48_final(315,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_49_final(361,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_50_final(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_51_final(301,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_52_final(293,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_54_final(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_56_final(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_55_final(265,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_57_final(317,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_58_final(272,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_59_final(302,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_60_final(289,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_60a_final(276 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_61_final(288,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_62_final(332,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_63_final(291,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_64_final(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_65_final(311 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_66_final(312,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_67_final(292,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_69_final(328,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalyza_70_final(318,3 kB)stáhnout


Poslední změna 20. 12. 2017 12:00:46