EHP a Norské fondy 2009-2014

16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska pro období 2009–2014. Česká republika získá v tomto období z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z EHP fondů. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.

Podrobné informace o Finančních mechanismech najdete na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Přehled programů v rámci EHP fondů zde. Přehled programů v rámci Norských fondů zde.

Aktuality

20.11.2014 - Druhá výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace byla navýšena na 116 milionů korun

Celkem 116 miliónů korun rozdělí Nadace Partnerství a Nadace rozvoje občanské společnosti ve druhé výzvě Fondu pro nestátní neziskové organizace. Jedná se tak o téměř dvojnásobek proti původně avizované částce. Prostřednictvím tohoto fondu mohou české neziskové organizace čerpat prostředky z fondů Evropského hospodářského prostoru ve čtyřech prioritních oblastech - Lidská práva, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

01.10.2014 - Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí další granty

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlásily dne 1. 10. 2014 druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí grantu z programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ a k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Text výzvy včetně bližších informací naleznete zde. Uzávěrka sběru žádostí je dne 2. 12. 2014 v 16:00 hodin.

17.06.2014 - Ministerstva financí a zdravotnictví vyhlásila výzvy k předkládání žádostí o grant

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Žádosti je možné předkládat v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

01.04.2014 - EHP fondy podpoří životní prostředí

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014.

21.03.2014 - Očekávaná výzva v programu Kulturní dědictví a současné umění byla vyhlášena

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.


archiv aktualit »

EHP a Norské fondy 2004-2009

logo-stare2.jpg
logo-stare1.jpg

Archiv

19.12.2009 - Finanční mechanismus EHP pokračuje

Nová Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014.

17.12.2009 - Vyhlášena nová výzva pro předkládání žádostí o grant

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Blokového grantu CZ 0001 Fond Technické asistence (v příloze).

02.06.2008 - Aktualizace příručky pro příjemce

Příručku pro příjemce grantu z Finančních mechanismů EHP a Norska aktualizována. Podrobnosti dále.

01.03.2008 - Skončil termín pro předkládání kompletních žádostí v rámci vyhlášené 3. Výzvy - FM EHP/Norska

Celkem bylo předloženo 246 žádostí o grant. Na kontaktním místě Olomouckého kraje bylo přijato v termínu stanoveném pro Výzvu č. 3 celkem 22 projektových žádostí.

02.12.2006 - Počet žádostí předložených v rámci 2. Výzvy Finančních mechanismů EHP a Norska

Do konečného termínu pro předkládání žádostí 26. 10. 2006, bylo předloženo žadateli na kontaktní místa v celé ČR celkem 367 žádostí.


archiv aktualit »


Poslední změna 07. 07. 2015 10:20:18