Informace pro obce

Olomoucký kraj
Soutěž Vesnice roku
Olomoucký kraj

Vážené starostky, vážení starostové, vážení zástupci veřejné správy,

v této sekci jsou vám k dispozici informace, které se týkají vaší každodenní činnosti. Naleznete tu metodiku pro obce, kde se například dozvíte, jak postupovat při vydávání nařízení obce. Kdyby vám v naší sekci něco chybělo, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STAROSTY OBCÍ

Obce, které žádají o krajskou dotaci, musí žádost podat elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Podle § 5 a § 11 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jsou obce jako veřejnoprávní podepisující povinny podepisovat všechny elektronické dokumenty, při svém právním jednání kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojit kvalifikované elektronické časové razítko – povinně již od 11. 9. 2018 – viz § 19 zák. č. 297/2016 Sb.

Při elektronickém zpracování smluv o poskytnutí dotace je důležité dodržovat postup:

  1. schválení smlouvy příslušným orgánem obce v nejbližším možném termínu (přijetí dotace a uzavření smlouvy), pokud již máte schváleno, tento krok odpadá,
  2. podepsání smlouvy kvalifikovaným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu, uložen na kvalifikovaném prostředku, s  kvalifikovaným časovým razítkem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. – stejný postup jako při podepsání žádosti,
  3. připojení doložky o schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy (výpis usnesení příslušného orgánu obce) do přílohy datové zprávy ve strojově čitelném formátu PDF (Word uložit jako PDF a podepsat elektronicky – neskenovat, neposílat celý zápis ze zasedání),
  4. zaslání podepsané smlouvy s připojenou doložkou zpět prostřednictvím datové schránky Olomouckému kraji, Odbor XY (dle dotačního titulu), případně připojení dalších požadovaných dokumentů (dle pravidel dotačního titulu),
  5. v případě získání více dotací z různých dotačních titulů, zašlete každou smlouvu samostatně, dle výše uvedeného. V názvu datové zprávy doporučujeme uvádět bližší specifikaci dotace, např. POV 2020 DT 1 Obec XY.

(u některých dotačních titulů je smlouva nejprve podepisovaná ze strany obce – vše se řídí pravidly dotačního titulu a obsahem smlouvy)

Dovolujeme si upozornit na lhůtu pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, která je v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, určena v trvání 90 dní od doručení poskytovatelem podepsaného návrhu smlouvy na adresu příjemce. Pokud příjemce v této lhůtě nedoručí poskytovateli oboustranně platně podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který mu zaslal poskytovatel, smlouva o poskytnutí dotace není uzavřena a poskytovatel není povinen příjemci dotaci poskytnout.

Více informací k možnostem získání dotace pro vaši obec naleznete na stránce krajských dotačních programů 2023, kde jsou přímo pro starostky a starosty připraveny seznamy s přehledem dotačních programů pro obce v roce 2023.

Aktuality

11.12.2023 - Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

09.11.2023 - Pozvánka - Setkání obecních kronikářů

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Státním okresním archivem Olomouc a Litovelskou muzejní společností pořádají workshop pro obecní kronikáře

Pozvánka - Setkání obecních kronikářů

06.09.2023 - Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

01.09.2023 - Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2023

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti. Tato tradiční soutěž, kterou pořádá Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády, je zaměřena na problematiku rovnosti žen a mužů a letos se uskuteční již její sedmnáctý ročník.

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2023

18.06.2023 - Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Užitečné informace a odkazy


Kontakty

Ondřej Svoboda DiS.

grafické práce, komunikace s obcemi, koordinace významných akcí
Odbor kancelář hejtmana
oddělení tiskové a PR
   585 508 830 o.svoboda@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 807


Poslední změna 04. 12. 2023 11:00:23