Informace pro obce

Olomoucký kraj
Soutěž Vesnice roku
Olomoucký kraj

Vážené starostky, vážení starostové, vážení zástupci veřejné správy,

v této sekci jsou vám k dispozici informace, které se týkají vaší každodenní činnosti. Naleznete tu metodiku pro obce, kde se například dozvíte, jak postupovat při vydávání nařízení obce, kalendář, díky kterému vám jistě neunikne žádný důležitý termín, a další užitečné odkazy. Kdyby vám v naší nové sekci přeci jen něco chybělo, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STAROSTY OBCÍ

Obce, které žádají o krajskou dotaci, musí žádost podat elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s  kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Podle § 5 a § 11 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jsou obce jako veřejnoprávní podepisující povinny podepisovat všechny elektronické dokumenty, při svém právním jednání kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojit kvalifikované elektronické časové razítko – povinně již od 11. 9. 2018 – viz § 19 zák. č. 297/2016 Sb.

Při elektronickém zpracování smluv o poskytnutí dotace je důležité dodržovat postup:

  1. schválení smlouvy příslušným orgánem obce v nejbližším možném termínu (přijetí dotace a uzavření smlouvy), pokud již máte schváleno, tento krok odpadá,
  2. podepsání smlouvy kvalifikovaným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu, uložen na kvalifikovaném prostředku, s  kvalifikovaným časovým razítkem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. – stejný postup jako při podepsání žádosti,
  3. připojení doložky o schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy (výpis usnesení příslušného orgánu obce) do přílohy datové zprávy ve strojově čitelném formátu PDF (Word uložit jako PDF a podepsat elektronicky – neskenovat, neposílat celý zápis ze zasedání),
  4. zaslání podepsané smlouvy s připojenou doložkou zpět prostřednictvím datové schránky Olomouckému kraji, Odbor XY (dle dotačního titulu), případně připojení dalších požadovaných dokumentů (dle pravidel dotačního titulu),
  5. v případě získání více dotací z různých dotačních titulů, zašlete každou smlouvu samostatně, dle výše uvedeného. V názvu datové zprávy doporučujeme uvádět bližší specifikaci dotace, např. POV 2020 DT 1 Obec XY.

(u některých dotačních titulů je smlouva nejprve podepisovaná ze strany obce – vše se řídí pravidly dotačního titulu a obsahem smlouvy)

Dovolujeme si upozornit na lhůtu pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, která je v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, určena v trvání 90 dní od doručení poskytovatelem podepsaného návrhu smlouvy na adresu příjemce. Pokud příjemce v této lhůtě nedoručí poskytovateli oboustranně platně podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který mu zaslal poskytovatel, smlouva o poskytnutí dotace není uzavřena a poskytovatel není povinen příjemci dotaci poskytnout.

Aktuality

23.07.2021 - Kraj ocení společensky odpovědné firmy i živnostníky

Zájemci o účast v soutěži se mohou hlásit do 15. září.

Kraj ocení společensky odpovědné firmy i živnostníky

21.06.2021 - Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

26.04.2021 - Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

22.02.2021 - Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje představitelům samospráv obcí Olomouckého kraje pro možnost informování občanů kraje.

15.02.2021 - „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Užitečné informace a odkazy


Kontakty

Ondřej Svoboda DiS.

grafické práce, komunikace s obcemi, koordinace významných akcí
Odbor kancelář hejtmana
oddělení tiskové a PR
   585 508 830 o.svoboda@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8. NP, kancelář: 807


Poslední změna 02. 07. 2021 07:32:34