Vyhlášena nová výzva pro předkládání žádostí o grant

17. 12. 2009

Dne 16. 12. 2009 byla vyhlášena Výzva pro předkládání žádostí o grant z Blokového grantu CZ 0001 Fond Technické asistence (v příloze) v rámci FM EHP/Norska 2004-2009. Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 16. únor 2010.

Z Fondu bude podporována spolupráce a výměna zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO v následujících oblastech:

1. Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím

2. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis

3. Výměna zkušeností a spolupráce s cílem zkvalitnění veřejných služeb;

4. Podpora práce a tripartitní spolupráce

Všechny informace (včetně formuláře žádosti, aj.) naleznete na webových stránkách www.eeagrants.cz v sekci Fond technické asistence.

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Norska vyhlásilo dne 22. června 2009 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu technické asistence.
Z Fondu bude podporována spolupráce a výměna zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO v následujících oblastech:

1. Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím;

2. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis;

3. Výměna zkušeností a spolupráce s cílem zkvalitnění veřejných služeb;

4. Podpora práce a tripartitní spolupráce.

Konečný termín pro předkládání žádostí o grant je 18. srpen 2009.
Všechny informace (včetně formuláře žádosti, aj.) naleznete na webových stránkách www.eeagrants.cz v sekci Fond technické asistence.


Poslední změna 24. 01. 2014 14:35:08