Kontrola

Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny informace týkající se kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje a postupu pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány Olomouckého kraje.

Plán kontrol územních samosprávných celků

Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2024(252,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2023(240,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2023(248,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2022(238,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2022(247,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2021(231,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2021(243 kB)stáhnout

Informace o výsledcích kontrol

Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2023(28 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2023(16,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2023(12,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2022(28,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2022(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2022(13,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2021(24,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2021(14 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýsledky finančních kontrol za rok 2021(15,4 kB)stáhnout

Informace pro územní samosprávné celky

Soubor typu xlsTerminy dílčích a konečných přezkoumání hospodaření za rok 2023.xls(135 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 7. 12. 2023 - Dotazy a odpovědi, příklady z praxe (prezentace)(219,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVZOR - žádost o přezkoumání hospodaření(16,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKontakty na pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření (220,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovinnosti územních samosprávných celků(124,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2023(281,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSoupis podkladů k přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2023(221,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, od 1.7.2017(430 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZveřejnění zprávy o výsledku hospodaření - stanovisko CHJ 1/2020(245,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚprava právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2018(667,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptRÚIAN Kontrola editace údajů(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptSystém kontroly ÚSC(309,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxFinanční kontrola - prezentace 2019(2 MB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář 4. 11. 2021 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2020 (prezentace)(381 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 4. 11. 2021 - Místní poplatky (prezentace)(158,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 4. 11. 2021 - Odpadová legislativa (prezentace MV)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi, místní poplatky(364,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 27. 10. 2022 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021 (prezentace)(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 24. 11. 2022 - prezentace (294,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 24. 11. 2022 - prezentace "vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021"(203,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář 7. 12. 2023 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2022 (prezentace)(268,5 kB)stáhnout

Petice a stížnosti

Soubor typu pdfSměrnice č. 1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností(152,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání petice(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup při podávání stížností(128,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová

vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810 z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1103


Poslední změna 02. 05. 2023 10:09:25